Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

UHBAB ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk devlet bütçe giderlerinin bir uygulama ile incelenmesi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bütçe giderlerinin GSYH içindeki payı son derece önem arz etmektedir. Bu giderlerin GSYH içindeki payının düşük olması kamu harcamalarının milli gelir içerisindeki payının azaldığını göstermektedir. Böylelikle eğitim, sağlık ve sosyal nitelikli, büyümeyi ve istihdamı destekleyen harcamalar ile bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik harcamalara daha fazla kaynak sağlamış olacaktır. Bu çalışmada 01:2006-12:2011 dönemi için kamu harcamalarının ekonomik bileşenleri olan faiz giderleri, iç borç stoku, personel giderleri ve sgk'ya devlet pirimi giderleri ANOVA modeli kullanılarak %'lik artış ve azalışları incelenmiştir. Sonuç olarak iç borç stoku, personel giderleri ve sgk'ya devlet primi giderleri değişkenleri 2011 yılına kadar sırayla %46 %88 %153'lük bir artış gözlenmişken, faiz giderleri değişkeni için %8'lik bir azalış olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

As in other countries, the share of budget expenditures in Turkey within DGP has of great importance. Low level of share of these expenditures within GDP shows that the share of public expenditures within the national income has increased. Therefore, more resources will be allocated to expenditures having an education, health and social dimension that support growth and employment, and expenditures derected to decreasing the regional developmental differences. In this study, % increases and decreases of interest expenses, outstanding internal debt, staff costs and governmental Premium costs to Social Security Institution (SSI) that are the economic components of public expenditures fort he period 01:2006-12:2011 have been analyzed by being used ANOVA model. As a result, while 46%, 88% and 153% increase have been observed respectively in variables of outstanding internal debt, staff costs and governmental Premium costs to SSI until the year 2011, a 8% decrease has been determined fort he interest expenses variable.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :