Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

UHBAB ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönem çocuklarin beslenmesi konusunda ebeveyn görüşlerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi SağlıkYüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü1, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

Çocukluk döneminde beslenme ve beslenmeye ilişkin problemler, hem ailede hem de okul öncesi eğitim kurumlarında üzerinde önemle durulan bir konudur. Bu çalışmada; beş-altı yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin okul öncesi dönem çocuklarda beslenme konusuyla ilgili bilgi ve görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, nitel araştırma yöntemlerinden Odak (Focus) grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, beş-altı yaşındaki çocuğu bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden alt sosyo ekonomik düzeyden yedi, üst sosyo ekonomik düzeyden altı anne olmak üzere toplam 13 anne oluşturmuştur. Alt ve üst sosyo ekonomik düzeyden annelerle yapılan görüşmeler 50’şer dakikalık iki ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir.Sonuç olarak, öğrenim düzeyi veya sosyo-ekonomik durumu ne olursa olsun annelerin okul öncesi çocuklarının beslenmesi ve karşılaşılan beslenme problemlerinin çözümü konusunda desteğe gereksinim duydukları görülmüştür. Bulgular, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Child Nutrition and the nutrition related problems are a major issue in both family and preschool instuttions. In the current study, it was aimed to examine knowledge and atittudes of the parents with the children aged five and six years.In this purpose, Focus group interview technique, which is one of the descriptive methods. Working group comprised of 13 mothers whose children continue to education. Of the seven of them are from low socio-economic background and of six of them from high socio-economic background. The interviews were carried out as two sessions of 50 each with two groups. The results of the study shows that the mothers needs further assitance and support for child nutrition and meeting the needs of children regardless of the mothers level of educatuon and their socio-economic background. The findings has been discussed with the light of related literature.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :