Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

UHBAB ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin görsel sanatlar eğitimi edinme ve geliştirmeye yönelik görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerin, görsel sanatlar eğitimi edinme ve geliştirmeye yönelik görüşlerinin saptanmasıdır. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ikiilköğretim okulunda 2. kademede yer alan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve tarama modelinde desteklenmiştir. Veriler her bir sınıf düzeyinden 100'er öğrenci olmak üzere toplam 300 öğrenciye, çoktan seçmeli ve kapalı uçlu toplam 5'er sorudan oluşan bir anket uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocuklar; yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirmek, yetişkinler ise para kazanmak ve duygularını yansıtmak için sanatla uğraşmaktadırlar. Sanat duyguları yansıtmayı sağladığı için önemlidir ve aileler, çocukları yetişkin olduklarında sanatla uğraşmalarını istemektedirler.

Özet İngilizce :

The aim of theresearch is todeterminetheopinions of thestudentswhoattendprimaryschoolsaboutacquisitonandthedevelopment of visualartseducation. Theresearch is carriedout in twoprimaryschools of theministry of nationaleducation on 6th, 7th and 8th classstudents in thesecondlevelandfigured in scan model. Thedata is obtainedbycarryingout a questionnairemadeup of multiplechoiceandcloseended 5 questionsto 300 students, 100 studentsfromeachclasslevel. Frequencyandpercentvaluesareused in thedataanalysis. Accordingtotheresearchresults, thechildrendealwiththe art todeveloptheircreativityandabilities, theadultsdealwiththe art toearnmoneyandtoreflecttheirfeelings. The art is importanttoreflectfeelingsandthefamilieswanttheirkidstodealwith art whentheygrowup.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :