Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

UHBAB ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2000-2012 yillari arasinda kavramsal sanatin türkiye’de eğilimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
849
DOI :
Özet Türkçe :

1960’lı yılların sonlarında kavramsal sanatın ortaya çıkması sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır. Kavramsal sanat üzerine çok fazla tartışmalar yapılmış ve bu tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Bu yeni akım alışılagelmiş ya da klasik olarak nitelendirilen sanat eseri yerine, nesneye anlam katarak fikir üzerine yoğunlaşmıştır. Kavramsalcı yaklaşım uluslararası sanat çevresinde hızla yayılmaya başlayınca, 1970’li yıllarda Türkiye’de etkileri görülmeye başlanmıştır. Geniş yankı uyandıran bu akımın ülkemizde yeterli eleştiri yapılmadığı ve akademik anlamda kaynakların az sayıda olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırmada ilk önce Kavramsal Sanatın ortaya çıktığı döneme değinilmiş daha sonra 2000-2012 dönemleri arasında Türkiye’de ki eğilimleri incelenmiş ve sanatçıların yaptığı çalışmalardan görsel örnekler sunularak çalışma sonlandırılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Conceptual Art Movement which began at the end of the 1960s had a great influenced in the art work. There has been many arguments made by critics on conceptual art since then. This new art movement focused on the ideas which give a meaning to object instead of ordinary or classic artwork. Conceptual approach began to spread out in the art world rapidly, it’s effects has been seen in Turkey since 1970s. It has been observed that it isn’t being criticized well and also there are very few documents in an academic manner. In this study, initially it was mentioned on the rising of conceptual art, afterwards its tendencies between 2000 and 2012 in Turkey were examined and, the research was completed by presenting visual examples from artist’s works.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :