Küreselleşen Yaşlılık ve Yaşlı Bakım Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Yaşlanma insan yaşamının doğal bir durumudur. Yaşlılık toplumsallaşmanın son evresidir. Endüstriyel yaşam, gelişim süreçlerinde toplumsal bozulmalara neden olmaktadır. Amaçbozumuna uğrayan sosyalleşme süreci, insanın yaşlanma hakkını tehdit etmektedir. Bu değişim küresel süreçlerle tüm dünyaya taşınmaktadır. Bu çalışma ‘yaşlanma hakkını’ eleştirel bir yaklaşımla tartışmaktadır

A CRITICAL APPROACH ON GLOBALISING ELDERLINESS AND CARE OF THE ELDERLY

Aging is a natural state of human life. Elderliness is the last phase of socialization. Industrial life causes social corruption in the process of development. Socialization process that suffered from degradation of aim has threatened the right to become older. This change has become widespread around the world with global processes. This study discusses 'the right to become old' critically

Kaynakça

Cılga, İbrahim, (2009),’Sosyal Dışlanmanın Dinamiği, Bilimin, Mesleğin Dışlanması ve Öngörüler’,Toplum ve Sosyal Hizmet,Cilt,20,Sayı:2,Ekim,HÜ İİBF, Ankara

Illıc, Ivan,(1995),Sağlığın Gaspı, Çev: Süha Sertabiboğlu, Ayrıntı Yayınları,İstanbul Kongar, Emre,(1972),Sosyal Çalışmaya Giriş, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları:G-2, Ay yıldız Matbaası A.Ş. , Ankara

Sarıkaya, Muammer,(2009),’Kurumsal Sosyal Sorumluluk’,Yönetim Yaklaşımlarıyla Kurumsal Sürdürülebilirlik, Beta ,İstanbul

Sekmen, Tuğba,(2010),Yaşlılıkta Toplumsal Gelişim,http://www.pdrciyiz.biz/yaslilik, Erişim, 18.04.2010

http://www.xing.com/net/ss/sosyal-sorumluluk-tartisma-kosesi- 256213,Erişim:13.04.2010

http://www.erzincan24com/News-file-article-sid-6656.html ,Erişim:18.04.2010

(http://www.pdrciyiz.biz/yaslilik-ile-ilgili-kalip-yargılar-yanlış-inanışlar6481, Erişim:18.04.2010