DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE-RUSYA EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE ÜÇ BÜYÜK DÖNEM

Öz Son üç yüz yılda yaşananlara bakarak Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin genellikle siyasi ilişkilerin düzeyine bağlı olarak değiştiği söylenebilir. Kuzey komşumuz ile Osmanlı devleti arasında ilk ticari ilişki 1783 tarihli antlaşma ile başladı. Oysa siyasi temas yani Çarlık Rusyası ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ilk diplomatik ilişki 1702'de, Rus elçisinin İstanbul'a gönderilmesiyle kuruldu

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE-RUSYA EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE ÜÇ BÜYÜK DÖNEM