Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Son dönem osmanlı şâirlerinden dânişmendzâde şevket gavsî ve muallim nâci’ye nazîreleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Ünviversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilimdalı1
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Nazire, bir şairin şiirine aynı vezin ve kafiyede söylenilen şiir anlamına gelir. Klasik Türk şiiri şairlerine göre bir şairin şiirini tanzir etmek, o şaire saygı duyulduğunu ve onun şiirinin, üslûbunun beğenildiğini gösterir. Klasik Türk şiirinde nazire geleneği, nazire mecmuaları oluşturacak kadar zengin bir muhtevaya sahiptir. Klasik şiirin XIV. yüzyılından son dönemine kadar bu gelenek canlı tutulmuş, şairler birbirlerinin beğendikleri şiirlerini tanzir etmişlerdir. Son dönem şairlerinden Gavsî'nin de nazireleri vardır. Gavsî'nin nazîre yazdığı şairlerden biri de Muallim Nâci'dir. Gavsî, Nâci'nin "habîr, mevc mevc, müstenîr, eylerim, gözlerin, hayretde" redifli şiirlerini tanzir etmiştir. Bu tanzirler arasında iki gazel, iki terbi ve iki tahmis vardır. Bu makalede, Dânişmendzâde Şevket Gavsî'nin Gülzâr-ı Şebâb adlı eserinde Muallim Nâci'nin şiirlerine yazdığı altı şiir Latin harflerine aktarılmıştır. Öncelikle Şevket Gavsî ve Gülzâr-ı Şebâb adlı eseri hakkında bilgi verilmiş, nazire ve nazire geleneği tanıtılmış, ardından da Gavsî'nin Muallim Nâci'ye yazdığı nazireler değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

"Nazire (parallel poem)", means a poem is said in the same meter and rhyme by a poetry for a other poetry's poem. According to classical Turkish poets, writing a "nazire" to a poet's poem shows that he is respected poet and his poetry style is admired. The tradition of classical Turkish poetry has a rich context, so that there are various poem collects. From XIVth century of classical Turkish poem until the its last period this tradition kept alive, poets has been written "nazire"s each other's favorite poems. Gavsî, last period Ottoman poet, has also "nazire"s. One of the poets who wrote "nazire" is Muallim Naci. Gavsî wrote "nazire"s to Naci's poems in rhyme of "habîr, mevc mevc, müstenîr, eylerim, your eyes, on the amazement". These "nazire"s are two ode, two "terbi" and two "tahmîs". In this article, Dânişmendzade Şevket Gavsî's six "nazire"s who wrote to Muallim Naci's poems in Gülzâr-ı Şebâb transcribed to the Latin alphabet. First of all, the tradition of "nazire" is introduced, giving information about Şevket Gavsî and his Gülzâr-ı Şebâb, his "nazire"s that he wrote to Muallim Naci's poems are evaluated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :