Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapılandırmacı öğrenmeye dayalı uygulamaların öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerine etkileri

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, öğretmen eğitiminde yapılandırmacı öğrenmeye dayalı uygulamaların öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri üzerine etkisinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu ile konu merkezli yaklaşımın kullanıldığı kontrol grupları arasında eleştirel düşünme eğilimleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İlköğretim Bölümü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı 3. sınıfta olan, deney grubu; 22 erkek, 13 kız'dan oluşan toplamda 35 kişi, kontrol grubu; 16 erkek, 19 kız'dan oluşan toplamda 35 kişi olmak üzere genel toplamda 70 öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adayları grup eşleştirme tekniği kullanılarak yapılan öntestler ile eşitlenmiş ve yansız atama ile gruplar oluşturulmuştur. Oluşturulan gruplar random yoluyla deney ve kontrol grubu olarak belirlenmişlerdir. Araştırmada verilerin elde edilmesinde eleştirel düşünme eğilim ölçekleri her iki gruba uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda, deney ve kontrol gruplarının öntest sonuçları arasında anlamlı bir fark olmadığı yani benzer oldukları, deney grubu ve kontrol grubunun öntest – sontest sonuçlarında anlamlı bir fark olduğu, deney ve kontrol gruplarının sontest sonuçları arasında anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte deney grubundaki öğretmen adayları ile yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucunda sontest sonuçları ile paralellik gösterdikleri tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmede de kontrol grubuna uygulanan ölçek sonuçlarıyla benzerlikler gösterdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to explore whether the practices based on constructivist learning in teacher education have effects on teacher candidates' tendencies of critical thinking. In the study, it was searched whether there is a signifant difference between control and experimental groups, in which constructivist learning and topic-based approaches are used respectively, in terms of the tendencies of problem solving, critical thinking, and creative thinking. In the research, views on learning atmosphere of teacher candidates' in control group were also searched. In the study, an experimental research design with pre-test/post-test and control group was used. The subjects of the study consisted of 70 teacher candidates who were third year students at Turkish Language Teaching Program of Primary Teacher Education Department (day groups). The experimental group consisted of 35, 22 male and 13 female, participants; the control group also consisted of 35, 16 male and 19 female, participants. Teacher candidates were equalized by the pre-tests carried out using the group-matching technique and the groups were formed by an impartial assignment. Groups were randomly assigned as experimental or control ones. In the collection of the data, scales of critical thinking were given to both groups. However, the scale of constructivist learning atmosphere was given only to the experimental group. According to the data obtained in the study, it was found that there was no significant difference between pre-test results of experimentel and control groups, namely they were similar; there was a significant difference between the pre-test and post-test results of the experimental and control groups; and there was a significant difference between post-test results of the experimental and control groups. In addition, the findings from the interviews with teacher candidates and observations were found to be similar to the results of post-tests. In the findings obtained from the interviews with the teacher candidates, some similarities were determined between the results of the scale given to the teacher candidates and their views on learning atmosphere.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :