Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönem çocuğa sahip ailelerin çocuklarının ahlaki ve sosyal kural anlayışları üzerine etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi1, Karabük Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi2
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm gelişim alanlarının olduğu gibi, çocukların ahlaki ve sosyal gelişimleri de ailede başlamaktadır. Bu çalışmada, çocukların ahlaki ve sosyal kural anlayışlarının aile yapısı ve anne babaların bazı demografik özellikleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Örneklem olarak, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaşında 120 çocuk alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, Smetana (1981) tarafından geliştirilen, ahlaki kuralları ifade eden beş resim ve sosyal kuralları ifade eden beş resim kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; anne yaşı ve baba mesleğinin çocukların sosyal kural yokluğu puanı üzerinde ve çocuğa bakan kişilerin çocukların ahlaki genelleme puanı üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğu saptanmıştır (P<.05)

Özet İngilizce :

As in the whole fields of development, moral and social developments of children start at family as well. In the current study, the concepts of moral and social rules were aimed to be investigated in terms of family structure and some demographic features of parents. 120 children under six attending to a preschool education institution were taken as a sampling. Five pictures expressing moral rules and five pictures expressing social rules, developed by Smetana (1981) were used as a data collection tool. In the analysis of the data, t-test and Kruskal Wallis H test were used. As a conclusion; it was found that the age of mother and the occupation of father had a significant effect on the score of the child‟s lack of social rule and that the care takers had a significant effect on score of the child‟s moral generalization (p>.05)

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :