Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında farklı öğrenme ortamlarının yapılandırmacı öğrenme kuramına uygunluğunun karşılaştırılması

Yazar kurumları :
ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
308
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarındaki ilköğretim birinci kademe öğrenme ortamı (1-5) ile ikinci kademe Sosyal Bilgiler ve Türkçe dersi öğrenme ortamlarının yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun olup olmadığını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Çalışma, 2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde yapılmış olup, ZKÜ Ereğli Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 240 öğretmen adayının görüşleri çerçevesinde yürütülmüştür. Öğretmen adayları okul deneyimi dersi gözlemlerine dayalı olarak öğrenme ortamlarını değerlendirmişlerdir. Veriler, Yapılandırmacı (Oluşturmacı) Öğrenme Ortamı Ölçeği (YÖOÖ) ile toplanmıştır. Çalışmanın sonunda, öğretmen adayları ilköğretim okullarındaki öğrenme ortamlarının yapılandırmacı öğrenme kuramına kısmen uygun olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmada öğrenme ortamlarının yalnızca YÖOÖ düşünceleri diğerleriyle paylaşma faktöründe farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to elicit appropriateness of primary school learning environment to constructivist learning approach. Primary school learning environment (1-5), social studies course and Turkish course learning environment was compared. The study was conducted on 240 teacher candidates who were studying in ZKÜ Ereğli Faculty of Education, in 2009-2010 Spring term. Teacher candidates assessed learning environmet depending on their observations in "school experiment course". Data were collected with Constructivist Learning Environment Scale (CLES). At the end of study teacher candidates reported that primary school learning environments were partly appropriate to constructivist learning environment and learning environments differantated in only sharing ideas with others factor.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :