Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim dördüncü sınıf türkçe ders ve çalışma kitaplarının yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üni. Eğitim Fak./Eğitim Bilim. Böl.1
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

2005 ilköğretim programları ülkemizde eğitime bakış açısını değiştirmiştir. Bu değişim eğitim değişkenlerinde (öğretmen, öğrenci, öğrenme-öğretme süreci, öğrenme materyalleri ve ders kitaplarında) yenileşmeyi zorunlu hale getirmiştir. Buna bağlı olarak araştırmanın amacı, yenilenen ilköğretim programı ile birlikte değişen Türkçe dersi öğrenci ders kitabının ve çalışma kitabından seçilen "Sağlık ve Çevre" teması ve "Yenilikler ve Gelişmeler" temalarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının gereklerine uygunluğunu belirlemektir. Ġçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, ünitelerin analizi geliştirilen ölçekte yer alan ölçütler doğrultusunda dört gözlemci tarafından incelemiştir. Türkçe ders kitaplarının bazı ölçütler açısından yapılandırmacı yaklaşıma uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

2005 Elementary school programmes have changed the perspective to education in our country. This change makes the innovation compulsory in education variables (teacher, student, learning-teaching process, learning materials and in course books). Depending on this, the purpose of the study is to determine the suitability of Turkish lesson student course book which was changed with the renewed elementary school programme and "Health and Environment" theme and "Innovations and Developments" themes which were chosen from the workbook to the requirements of the constructivist learning approach. In the study which content analysis method was used the analyze of the units were examined in line with the criterias which take part in the developed scale by four observers. It is concluded that Turkish course books are not suitable for constructivist approach in terms of some criterias.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :