Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5. sınıf öğrencilerinin yeni okur-yazarlık stratejilerini uygulayabilme becerilerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği A.B.D.1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin internet ortamında bilgiye ulaşma, ulaştıkları bilgileri analiz etme, verilen sorulara cevaplar bulabilme ve ulaştıkları bilgileri internet ortamında paylaşabilme yeteneklerini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini amaçlı olarak seçilen 6 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler araştırmacı tarafından belirlenen 9 soruyu interneti kullanarak cevaplamaya çalışmıştır. Öğrencilerden gözlem formu, sesli düşünme prosedürü, yarı yapılandırılmış görüşme ve araştırmacı tarafından alınan notlar yardımıyla veriler toplanmış ve verilerin analizinde ana tema ve sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin yeni okur-yazarlık davranışlarını uygulama düzeylerinin okul başarılarını yansıtacak şekilde doğrusal olmadığı sonucunu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, dört öğrencinin cevaplarının yetersiz olduğu, cümlelerinde anlamsal bozuklukların ve tutarsızlıkların bulunduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to evaluate fifth graders use of the skills such as locating, evaluating, answering, and communicating the information. In this study, 6 fifth grade students were purposefully selected. The author of this study prepared 9 questions and requested students to answer them by using the Internet. The data of this study was gathered by using observation form, think-aloud procedure, semi-structured interviews, and observation notes. In analyzing the data, main themes and issues were determined. The results of the study illustrated that there were no linear relationship between students' school achievement and their use of new literacies skills. In addition, the results showed that 4 students gave very weak responses to the questions. Their answers included many semantic errors and inconsistencies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :