Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi - JOVOSST

Yıl 2019 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

YALVAÇ’IN CITTASLOW ULUSLARARASI KRİTERLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMESİ

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi
Görüntülenme :
842
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme hız ve dönüşüm temeli üzerine tanımlanabilecek bir süreçtir. Küreselleşme sürecinde gerçekleşen hızlı dönüşüm en derin izlerinden birini de kentler üzerinde bırakmaktadır. Kent kimliğini oluşturan yerel değerler, kültürler ve doğal alanlar, küreselleşmenin dönüştürücü etkisi ile kaybolmaktadır. Cittaslow birliği bu hızlı dönüşüm ve aynılaşma sürecine bir başkaldırı hareketidir. İtalyanca “citta” ve İngilizce “slow” kelimelerinin birleştilmesi ile oluşan Cittaslow kavramı Türkçeye Sakin Şehir olarak çevrilmektedir. Temeli 1999 yılında İtalya’da atılmış olan Cittaslow hareketi, bugün 236 ülkeden yüzlerce şehri içerisine alan uluslararası bir birliktir. Çalışmada Cittaslow birliğine 2012 yılında üye olan Yalvaç’ın Cittaslow uluslararsı kriterleri kapsamında bir değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı örneklem alan olarak seçilen Yalvaç’ta, Uluslararası Cittaslow kriterlerinin ne ölçüde uygulandığının tespit edilmesidir. Çalışmada basılı kaynakların yanı sıra internet veri tabanı ile Yalvaç Belediyesi arşivinden yararlanılmıştır. Sahip olduğu tarihi miras ve doğal güzelliklerde göz önünde bulundurulduğunda Yalvaç’ın Uluslararası Cittaslow kriterlerini önemli ölçüde sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Globalization is a process that can be defined on the basis of speed and transformation. The rapid transformation in the process of globalization leaves one of its deepest traces on the cities. The local values, cultures and natural areas that constitute the urban identity are lost due to the transformative effect of globalization. The word Cittaslow, which is formed by combining the words Italian Citta and English Slow, is translated into Turkish as a quiet town. The Cittaslow movement, whose foundation was laid in Italy in 1999, is an international association that now covers hundreds of cities from 236 countries. Yalvaç, who became a member of Cittaslow Union in 2012, was evaluated within the scope of Cittaslow international criteria. The aim of the study was to determine the extent to which the International Cittaslow criteria were applied in Yalvaç, which was selected as a sampling area. In addition to the printed sources, the internet database and Yalvaç Municipality archives were used in the study. Considering its historical heritage and natural beauties, it is concluded that Yalvaç meets the International Cittaslow criteria significantly.

 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Tam metin (İngilizce) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :