Uşak Kuzeyinde Bir Kristalen Şist Kütlesi Hakkında

Öz M. T. A. Enstitüsü namına 1946 yılı Ekim ayında 1: 100 000 lik Türkiye Jeoloji hartaları löveleri yaparken, nisbeten yakın zamanlarda neşriyat yapan müelliflerin hartalarına koymadıkları bir kristalen şist kütlesini (hartaya bakınız) görüp hududunu  çizmek mümkün olmuştur. Bu metamorfik şist "masifi" Türkiye 1:100 000 lik topoğrafya haritasının 71/IV Simav paftasının güney kısmının biraz doğusuna düşer. Kütahya ilinin Gediz ve Uşak ilçeleri arasında, Gediz İlçesine 24 km., Uşak İlçesine şose üzerinde 4 km. mesafededir. Güney batısında Gediz nehri, batı ve kuzeyinde Gediz nehrinin bir sol kolu olan Diken deresi, kuzey doğusunda bu sonuncunun küçük kolları olan Vayvay ve Namaz dereleri; doğusunda  Belen tepesi, Çalkıranı, Güney doğuda Sorgun köyü, güneyinde ise Uşak İlçesi bulunur. 71/IV paftasına düşen kısmın mesafesi takriben 145 km². dir. Kütahya- Uşak şosesi Gedize uğradıktan sonra Diken deresini aşıp halen şose üzerinde inşa edilmiş Karabeyler köyü civarında bu Kristalen şistlerin içinden geçmeye başlar, Modöle arızalıdır. En yüksek noktalar 1450 m. yi pek fazla tecavüz etmez. Vasati irtifa batıdaki alçak Neojen arazisi ile doğudaki yüksek El madağı irtifaları arasındadır.
Anahtar Kelimeler:

Uşak, Kristalen Şist

Kaynakça

J E. CHAPUT. Phrygie, Géologie et géographie physique, t.1, lnst. Fr, Arch. Stamboul, Boccard 1941.

K. CHUDOBA. Mikroskopische Charakteristik der gesteins- bildenden Mineralien, Freiburg i. Br. 1932.

U. GRUBENMANN und P.NIGGLI. Die Gesteinsmetamor-phose I, Berlin 1924.

J. HAMILTON and ESTRICKLAND. On the Geology of the Western part of Asia Minor, Trans. Geol, Soc. 1836, 39,40.

A. PHILIPPSON. Reisen und Forschungen im westlichen Klein- asien, Heft 4, 1914.

M. REINHARD. Universaldrehtischmethoden, Basel 1931.

P. de TCHIHACCHEFF. Asie mineure, Deseription physique de cette contrée, IVè. partie, Géol I, 1867

A.N.WINCHELL. Elements of Optical Mineralogy II, New York & London 1933.