Karadeniz Ereğlisinde Bulunan Fosilli Üst Silür Tabakalarına Dair Not

Öz Karadeniz Ereğlisi yakınında,  Gülüç  Irmağı  kenarında rastlanan fosilli bir yatak, şimdiye kadar Alt Karbonifer yaşlı olduğu sanılan mücavir tabakaların Üst Silür yaşlı olduğunu göstermiştir. Bundan başka burada, memleketimiz Silür formasyonunda Graptolitlerin de bulunduğu ilk defa olarak tesbit olunmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Karadeniz Ereğlisi

Kaynakça

ARNI, P. Zur Stratigraphie Tektonik der Kreideschichten östlich Ereğli an der Schwarzmeerküste. Eclogae, 24, 2; 1931

PAECKELMANN, W. und H. SIEVERTS. Obersilurische u. Devoni- sche Faunen der Prinzeninsein, Bythiniens u. Thraziens. (Abh.d. Pr. geol. Landesanstalt. N.F. Heft 142, p. 8, Berlin 1932.)

PHILIPOT, A. Trois nouvelles espèces de Graptolites du Gotlandien de- Bretagne. Bull. de la Soc. Géol. de France, T. XIV, p. 37-39,1941.

BONCEV, E. S. Graptolites from the defile of the Iskar (Bulgaria). (Re- view of the Bulgarian Geological Society, vol. III, part. 3, 1931, p. 53-65).

WATERLOT, G. Les Graptolites du Maroc: I. Partie: Généralités sur les les Graptolites. (Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc, No. No. 63, 1945. 112 pp., avec 50 tableaux).