Türkiye'de Ulusal Basın ile İlişkiler Kapsamında Halkla İlişkiler ve Reklamcıların Etik Sorunları

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Danrgmanlan Derneli, Rota Yayrnlan, istanbul, 1998. ilker Brgakqr, iletigim ve Halkla iliqkiler, MediaCat Yayrnlarr, Ankara, 1998. Rrdvan Bi.ilbtil, itetigim ve Etik, Ankara: Nobel yayrn Dafrtrm, 2. Baskr, 2001. www.byeqm.gov.tr www.hid.ors.tr Bkz. Halkla iligkiler Derne[i- Ekonomi Muhabirleri DernefiBiliqim Muhabirleri Derneli Ortak Deklarasyonu, 03.03.2003. www.rd.org.tr, www.rok.org.tr, 08.06.2004.

Mart 2004 tarihinde Duygu Asena ile yaprlan gdrtigme. Mc-Cann Erickson World Group Danrgmanr Qrnar Krhg lIe 14.04.2004 tarihinde yaprlan sriyleqi.