Bireyin Yanıltıcı Bilgiden Korunması: Yanıltıcı Reklamların Tüketici Üzerindeki Etkileri

Kaynakça

Altunrqrk&Mert&Nart, /www.iibf.ogu.edu.trlkongre/bildirilcr 14. 0l . 2005

Anon "Tiiketcinin Korunmast Ozel ihtisas Komisyonu Raporu",

Avqar Zakir, /www.hukukcu.com.tr 3.3.2005 Ersoy Fatma "Ttiketici Elitiminde Ttiketici Haklartntn Yeri vc Oncmi", Standart, 2001, sayr.47 I ,lstanbul

Rigel Nurdo$an /www.anenberg.nwu.cdu,3.3. 2004

RTUK, "Reklamlann izleyicilcr Uzerindeki Etkileri", Panel, Yaytn N. I 0,A$hngcDffient,Yargrtay Dergisi, Sayt.3,Ankara, 2000