Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanat tarihinde öncü kurum ve kuruluşlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
-1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

İnâs Sanâyi-i Nefîse Mektebi, Medresetü’l-Hattâtîn ve Dârülbedâyi güzel sanatlar eğitim ve öğretiminde öncülük eden önemli kuruluşlar olarak bilinmektedir. Türk sanat tarihinin gelişiminde kilit taşı görevini üstlenen bu kurumlar Türk eğitim tarihi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Bu makalede adı geçen kurumların kuruluşları, eğitim kadroları, programları, yönetimsel özellikleri ve geçirdikleri aşamaları detaylı olarak çalışan araştırmacıların kaleme aldıkları kitap, makale ve sempozyum bildirileri incelenerek dökümleri yapılmış, kronolojik çerçevede sistematik olarak irdelenmiştir. Ayrıca Cumhuriyet’in ilk yıllarında izlenilen eğitim ve kültür politikaları çerçevesinde, sanat tarihi disiplininin bir bölüm olarak üniversite bazında kuruluşu ve gelişmesine de yer verilmiştir. 

Özet İngilizce :

İnâs Sanâyi-i, Nefîse Mektebi, Medresetü’l-Hattâtîn ve Dârülbedâyi are known as the leading institutions in fine arts education. Playing a key role in the development of Turkish art history, they also have great significance for the history of Turkish education. This study intends to place the abovementioned institutions under closer scrutiny and it seeks to reveal their organizational structure, educational staff and programs, administrative features and the various stages they have been through. In doing this, the books, the articles and the symposium papers of scholars with expertise in the field are subjected to thorough and systematic examination in a chronological order. Furthermore, the establishment and the evolution of art history as a department in university have been traced within the framework of educational and cultural policies of the early Republican period.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :