Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teslime bağlı taşınır rehnine hakim olan ilkeler

Yazar kurumları :
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1
Görüntülenme :
519
DOI :
Özet Türkçe :

Teminat türlerinden biri olan teslime bağlı taşınır rehni sıkça uygulanmaktadır. Taşnır rehninde alacaklıya sınırlı bir ayni hak tanınır. Türk hukukunda taşınırların rehninde kural olarak teslime bağlı rehin kabul edilmektedir. Ayni teminatlardan olan teslime bağlı taşınır rehnine hakim olan birtakım prensipler vardır. Medeni Kanun madde 939 ve devamı maddelerinde düzenlenen bu rehin türündeki ilkeler, diğer rehin türlerine de kıyasen uygulanacaktır. Teslime bağlı taşınır rehnine hakim olan ilkelerin belirlenmesi bu bakımdan önem taşımaktadır. Biz bu çalışmamızda teslime bağlı taşınır rehnine hakim olan ilkeleri incelemeyi amaç edindik. Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmamızı daha yararlı ve anlaşılır kılmak amacıyla genel olarak teslime bağlı taşınır rehni, özellikleri ve hukuki niteliği ele alındı. İkinci bölümde ise, teslime bağlı taşınır rehnine hakim olan ilkeler yedi grup altında toplanarak incelendi. Açıklamalarımızı, yer yer diğer rehin türleri ile karşılaştırmalı olarak aktarmaya çalıştık. Yargıtay kararlarına elimizden geldiğince yer vermeye özen gösterdik.

Özet İngilizce :

The pledge on movables with delivery condition is one of the warrants which is applied frequently. A limited real right is gave to the creditor in pledge on movables. As a rule, the pledge with delivery condition is accepted in pledge on movables of Turkish law. There are some principles which are dominated the pledge on movables with delivery condition that is one of the real securities. The principles in this pledge which arranged in article 939 and the rest of the Turkish Civil Code will be apply comparing with other pledge kinds. The determination of the dominated principles of pledge on movables with delivery condition is important in this regard. This paper aims to examine the dominated principles of the pledge on movables with delivery condition. Our work has two sections. In first section, in order to more useful and make clear the pledge on movables with delivery condition, its speciav and its qualifies is discussed in generally. In the second section, the dominated principles of the pledge on movables with delivery condition is evaluated in seven groups. We tried to convey our explanations, in places, in comparison with other types of pledges. As much as we took care to include the decisions of the Supreme Court of Appeals of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :