Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ölüme bağlı tasarrufların iptali davasında süreler ve hükmün anlam bakımından uygulanması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

4721 sayılı Medenî Kanunu 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun'un 559. maddesinde, 743 sayılı önceki Medenî Kanun'un aynı konuyu düzenleyen 501. maddesinden farklı bir metin öngörülmüş ve ölüme bağlı tasarrufların iptali davasında önemli bir değişiklik yapılmıştır. Aradan on yıllık süre geçmesine rağmen, çok önemli sonuçları bulunan bu değişiklik kimsenin dikkatini çekmemiştir. Medenî Kanun'u hazırlayan komisyon, Kanun'u kabul eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri, Kanun'u inceleyerek bilimsel eserler ortaya koyan doktrin bu değişikliği fark etmemiştir. Bu durumda, bu hükmün ne şekilde uygulanması gerektiği sorunu ortaya çıkmaktadır: Madde, metnine uygun şekilde mi uygulanmalı; yoksa hükmün değiştirilmesi amacı bulunmadığından -metindeki değişikliğe rağmen- önceki hâline uygun şekilde mi uygulanmalıdır? Son dönemlerde birçok kanun değiştirilmekte(yenilenmekte)dir. Bu kanunlarda da, çalışmamızda incelenen duruma benzer hâllerin ortaya çıkması mümkündür. Diğer kanunların da farkında olunmaksızın (istemeyerek) önceki şeklinden farklı hükümlerle (metinlerle) kanunlaştığı durumlarda, çalışmamızda ulaştığımız sonuçlar kıyasen uygulanabilir. Buna göre, yeni maddenin metnine rağmen hükmün eskisi gibi (özüne uygun şekilde) uygulanması gerekir. Çünkü Medenî Kanun'un 1. maddesine göre, kanun sözü ve özüyle birlikte uygulanır; Kanun'un özüne rağmen, sadece sözünü dikkate alarak uygulamak doğru değildir.

Özet İngilizce :

Turkish Civil Code Law No. 4721 came into force on 1 January 2002. In the Article 559 of this Law, there is a text different from the Article 501 of the previous Turkish Civil Code Law No. 743 and a crucial modification has been made in terms of legal action of annulment of testamentary dispositions. Even though a decade has passed, the modification and its important results have not attracted attention. The committee that prepared the Civil Code, the members of Turkish Grand National Assembly who approved the law and the doctrine that published scientific works analyzing the law appear not to have noticed this change. Consequently, this is an issue of how this provision should be applied. Should this Article be applied according to its text or in accordance with its previous form, despite the modification? Recently, a large number of laws have been changed (renewed). These laws could face similar situations as those analyzed in our study. If they become law unconsciously (unintentionally) with different acts of law (texts) from what they used to be, the results that came through in this study might be applied analogically. As for that, in spite of the text of the new article, the provision of law must be applied according to its previous form (in accordance with its essence), since law is applied within its wording and essence due to the Article 1 of the Civil Code. It is not right to apply the law only in terms of its wording, neglecting its essence.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :