Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mağdurun kanun yollarına başvuru hakkı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Türkiye Adalet Akademisi1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmayla, mağdura tanınan kanun yoluna başvurma hakkının teorik niteliği, bu çerçevede söz konusu haktan faydalanma imkânına sahip olacak mağdur tanımının içeriği inceleme konusu yapılmıştır. Bununla birlikte mağdura tanınmış olan kanun yollarına başvuru imkânının ne şekilde kullanılabileceği, bu çerçevede hangi usul ve esaslara dikkat edilmesi gerektiği, mevcut mevzuat dikkate alınmak suretiyle ayrıntılı şekilde incelenmeye çalışılmıştır.
Son yıllarda yapılan yasal çalışmalarla, sanık ve mağdur haklarının dengelenmesine çalışılmaktadır. Mağdura ceza muhakemesinde daha aktif katılması için haklar tanınmıştır. Mağdur, sanığa daha ağır bir ceza verilmesi amacıyla bir üst derece mahkemesine başvurma hakkına sahiptir. Mağdurun sahip olduğu haklar içinde en önemlisi budur. Yalnız mevzuatımız açısından mağdurun kanun yoluna başvurabilmesi için suçtan doğrudan doğruya zarar görmesi gerekir. Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun 234/6‟ncı maddesindeki düzenlemeye göre, davaya katılmayan mağdurun kanun yoluna başvurma hakkı yoktur. Buna karşın CMK 260/ 1‟inci maddesinde katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların da kanun yollarına başvuracağı düzenlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the theoretical qualification of the right to go to law which is granted to the injured party and within this framework, the content of the definition of „injured party‟ who will have the opportunity to benefit from the aforesaid right were analyzed. In addition to this, we examined in detail, by considering the existing regulations, how „right to go to law‟ which is granted to the injured party will be exercised and in this context which procedures and principles have to be taken into consideration.
The rights of the defendant and the injured party are tried to be balanced with the legal studies done in recent years. There are certain rights granted to the injured party in order to participate in criminal procedures more actively. The most significant right in all these rights is that the injured party, who is not satisfied by the rule of the court of first instance, has a „right to apply to the Supreme Court‟ for the purpose of imposing heavier sentence on defendant. However, according to our regulations, the injured party has to be damaged directly by the crime itself in order to be able to go to court. Besides he/she is obliged not to withdraw the ap-peal in proceeding instance.
In reference to the provision no. 234/6 of the Code of Criminal Proce-dure, the injured party who did not participate in proceedings has no right to go to court. On the other hand, it is regulated that the persons who were damaged by the crime in the manner that they are able to be „inter-vening party‟ shall have a right to go to court.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :