Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan haklarının gelişiminde uluslararası kamu örgütlerinin rolü: etkinlik ve eksiklik denklemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Danıştay1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Açık-kapalı örgütler veya global-bölgesel örgütler olarak sınıflandırılabilecek olan uluslararası kamu örgütleri, müşterek sorunları çözüme kavuşturmak için faaliyet göstermektedirler. Özellikle insan haklarının çiğnenmesi hakkındaki sorunun büyüklüğü, uluslararası toplumu, söz konusu kuruluşlara eşsiz yetkiler bahşetmesi için teşvik etmektedir. Kurucu antlaşmalarıyla açıkça veya zımni olarak tanınan "tüzel kişilik" sayesinde, uluslararası kuruluşların, uluslararası hukukun bir hak süjesi konumuna geldiklerinde şüphe yoktur. Öte yandan uluslararası kuruluşlar, bütün devletleri ilgilendiren veya potansiyel olarak ilgilendirebilecek olan global insan hakları sorunlarının çözümü için çok sayıda belgenin hazırlanması ve/veya sözleşmenin imzalanmasında aktif rol oynamıştır. Bu kapsamda, bu belgeler gereğince, bireylere, bir mahkeme veya başka bir organizasyona başvurabilme yetkisinin ta-nınması dikkate değerdir. Bu durum, uluslararası arenada bireysel insan haklarının gelişimi adına tarihi bir gelişmeyi temsil etmektedir. Bunun yanında, uluslararası belgelerden çıkan temel hak ve hürriyetlere ilişkin zorunluluklar ve yükümlülükler, devletlerin bağımsızlığı üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Gerçekten de ulus-lararası belgelerin uluslararası örgütlerce yürütülen denetim sistemlerinin etkisiyle, devletler, kendi mevzuat veya uygulamalarında, ilgili belgeyle uyumun sağlanması için değişiklikler yapmaktadır. Ancak, bu önemli katkılarına rağmen, insan haklarının korunması adına daha etkili koruma sistemlerinin nasıl kurulabileceğinin bu-lunması için uluslararası organizasyonlar, yalnızca olumlu etkileri değil ve fakat eksiklikleriyle değerlendirilerek analiz edilmelidir. Bu bağlamda, birçok uluslararası insan hakları mekanizmasının, hukuksal bağlayıcılığının olmamasının, bu gelişmeleri zayıflattığı gözden kaçırılmamalıdır. Üstelik, sorumluluk hukukunun bu örgütlere uygulanamaması ayrı bir sorundur. Bu makalede, uluslararası örgütlerin dünya üze-rindeki bu pozitif etkileri ve aynı zamanda eksiklikleri ile birlikte söz konusu eksikliklerin nasıl giderilebileceğinin araştırılmasına odaklanılmıştır.

Özet İngilizce :

Public international organizations, which can be regarded as open-closed or globalregional organizations, are engaging in solving common problems. In particular, the magnitude of the problem about violations of human rights has encouraged interna-tional community to grant unique powers to these organizations. Thanks to "legal personality", which may be entrusted by their constituent treaties directly or indi-rectly, there is no doubt that international institutions became a subject of interna-tional law. On the other hand, international institutions have played a vital role in producing international documents and/or international treaties for a proper solution to every global human rights issue, which involves or may involve every country. In this context, what is remarkable is that under these instruments, individuals have the ability to lodge a complaint before a court or another organization. This represented a historic advance in the development of individual human rights in the international scene. Moreover, human rights obligations and commitments derived from interna-tional documents put a serious pressure on the sovereignty of states. Indeed owing to the monitoring systems of these international instruments carried out by interna-tional organizations, states make changes to their legislation and/or practice in order to bring the situation into line with the relevant document. Despite these great con-tributions to international problems, international organizations should be analyzed by evaluating not only positive impacts but also drawbacks in order to have an op-portunity to find how more effective mechanisms for protection of human rights can be instituted. In that connection, it should not be missed out that non-binding nature of many international human rights mechanisms reduce these developments. Moreover, the fact that liability law cannot be applied to these organizations is another issue. In this article, it is focused on those useful impacts and also drawbacks of international organizations over the world and explore how these drawbacks can be eradicated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :