Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilamsız icra takibine itirazdan sonra açılan menfi tespit davasına hukuki yarar sorunu

Yazar kurumları :
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi1
Görüntülenme :
753
DOI :
Özet Türkçe :

Hukuki yarar bir dava şartıdır. İnşai davalarda ve eda davalarında hukuki yararın bulunduğu varsayılır. Menfi tespit davalarında ise her olaya göre borçlunun menfi tespit davası açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı üzerinde durulmalıdır. Menfi tespit davasının icra takibinden önce veya sonra açılmasına göre hukuki yararın bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Özellikle genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine itirazla takip durduğu için borçlunun hakkındaki takip dururken menfi tespit davası açmakta hukuki yararının bulunup bulunmadığı alacaklının elinde bulunan belgeye göre tespit edilir. Alacaklının elinde itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan bir belge varsa borçlunun menfi tespit davası açmakta hukuki yararı vardır. Ancak alacaklının elinde itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan bir belge yoksa borçlunun kural olarak menfi tespit davası açmakta hukuki yararı bulunmamaktadır. Ancak borçlu hukuki yararının bulunduğunu ispat ederse açtığı menfi tespit davası dinlenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :