Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hukuka uygunluk nedeni olarak zilyetliğin korunması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yargıtay Tetkik Hâkimi 1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Hukuka aykırılık ve hukuka uygunluk, hukuk düzeninin tekliği nedeniyle bir bütündür. Hukuka aykırılık, eylemin suç olarak tanımlanıp tanımlanmadığına bakılmaksızın tüm hukuk düzenine aykırılığı, hukuk düzeniyle çatışmayı/çelişmeyi ifade eder. Bir eylem ya hukuka aykırıdır ya da hukuka uygundur. Bu nedenle hukuka aykırılık ve hukuka uygunluk, bütün bir hukuk düzenine göre belirlenir. Türk Medeni Kanunu'nun 981. maddesinde düzenlenen zilyetliğin korunması, Türk Ceza Kanunu'nun 24/1, 25 ve 26 maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gereken özel bir hukuka uygunluk nedenidir. Türk Medeni Kanunu, zilyetliğin korunmasında ceza hukukunu değil, eşya hukuku ilkelerini esas alarak düzenleme yapmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 24/1, 25 ve 26 maddelerinin, ayrım yapmaksızın hakkı korunması gereken bir değer olarak düzenlemesi, zilyetliğin korunmasının da bu kapsamda değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Taşınır ya da taşınmaz mal zilyetliğine yönelen haksız saldırılar, hem aktif korumanın hem de pasif korumanın konusu olabilir. Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan haksız saldırı, yağma suçunda olduğu gibi zilyedin, hayat, vücut ve cinsel dokunulmazlığına karşı tehdit oluşturabilir. Zilyet, kanunun tanıdığı şekilde ve orantılılık ilkesine uygun olarak taşınır ya da taşınmaz mal zilyetliğine yönelen saldırıları def etme hak ve yetkisine sahiptir.

Özet İngilizce :

Inconsistency and consistency with the law is integral to the unity of the legal order. Inconsistency with the law refers to controversy with the whole legal order, without having regard to the fact that whether an act is described as an offense or not. An act is either consistent with the law or not. therefore, inconsistency or consistency with the law is assessed in accordance with the whole legal order. The protection of possession envisaged under Article 981 of the Turkish Civil Code is a reason for lawfulness, which shall be dealth within the scope of Article 24/1, 25 and 26. Turkish Civil Code is based on the principles of law of property in regulating the protection of possession. Criminal law is not at issue in this respect. The fact that Article 24/1, 25 and 26 of the Turkish Criminal Code are enshrined as a value necessary to be protected without discrimination makes it possible to handle the protection of possession in this scope. Unlawful attacks against possession of movable and immovable properties can be subject-matter of both active and passive protection. An unlawful attack against possession of immovable property can constitute a threat against life, body and sexual integrity of the possessor as is the case for the crime of looting. Possessors have the power and right to defeat the attacks against his possession on movable or immovable property in a way compatible with the law and principle of proportionality.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :