Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Haksız rekabet hukuku bakımından genel işlem şartları

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
300
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal gelişmelere göre değişime uğrayan mevzuat, yeni hukukî kurumlarıyla karşımıza çıkmaktadır. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu da zamanla ihtiyaca cevap veremez hale gelen 818 sayılı ve 6762 sayılı kanunlarda bulunmayan yeni hukukî müesseselere yer vermiştir. Çalışma kapsamında inceleyeceğimiz konu da bu yeniliklerden genel işlem şartları ve bunun haksız rekabet hukuku bakımından anlamıdır. Genel işlem şartları ilk olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer almış ancak kanun koyucu hukuktaki uzmanlaşma ve kanunun yedek hükümlerinden uzaklaşmanın tüketicinin aleyhine işlemesini ve bunun aynı zamanda haksız rekabete de yol açmasını göz önünde bulundurarak genel işlem şartlarını ayrı bir genel kanunda da düzenleme ihtiyacı hissetmiştir. Bu anlamda olmak üzere genel işlem şartları yeni Borçlar Kanunu'nun öngördüğü sınırların dışına çıktığında yazılmamış sayılma gibi bir yaptırıma tabi olacak ve aynı zamanda rekabeti bozucu etkisinden dolayı haksız rekabet de oluşturabilecektir.

Özet İngilizce :

The positive law that is changing in accordance with the social changes and developments, fronts us with its new legal concepts. The Turkish Code of Obligations Nr. 6098 and The Turkish Code of Commerce Nr. 6102 which became effective at 1st of July 2012, have new concepts which are not included by the codes, those are not satisfying the social requirements after a long time, numbered 818 and 6098. The subject that we are going to examine in the scope of the study is one of those reforms, adhesive contracts, standardized terms of contracts and the consequences of those concepts in the law of unfair competition. Standardized terms of contracts first took place in Turkish Consumer Protection Law Nr. 4077 but the legislative needed to regulate the standardized terms of contracts in a seperate general code while considering the specialization in law and diverging from supplementary rules are againist the consumers and cause unfair competition. In this sense, standardized terms of contracts will be deemed unwritten when those articles violate the terms of the new Turkish Obligation Code. And also these terms could cause unfair competition because of their competition-restricting effects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :