Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fikri ve sınai haklara ilişkin davalarda belgelerin ibrazı mecburiyeti

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde medeni yargılamanın amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Maddi gerçeğe ulaşılması ise ileri sürülen vakıaların tam ispatı ile mümkündür. Ancak ileri sürülen her vakıa, iddiacı tarafın elinde bulunan deliller ile ispat edilemeyebilir. Vakıaların ispatı için karşı tarafın ya da 3. kişinin elinde bulunan, yargılama konusu dava ile ilgili bulunan belgelerin hatta eşyaların mahkemeye sunulması gerekebilir. İşte medeni usul kanununda belgelerin ibrazı mecburiyeti tam da bu noktada delil ikamesine katkı sağlamaktadır. Fikri ve sınai mülkiye ilişkin hukuk süjeleri, fikri bir mesainin ürünü oldukları için yargılama sırasında çerçevelerinin çizilmesi kolay değildir. Bu nedenle usul kanunlarındaki ibraz mecburiyetinin yanında fikri haklara ilişkin mevzuatta da maddi hukuk kaynaklı ibraz mecburiyetleri öngörülmüştür. Bu ibraz mecburiyeti, fikri ve sınai haklar ile ilgili ve saptaması zor zarar ve tecavüz olgularının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. İbraz konusu belgeyi sunan taraf ya da 3. kişinin durumu, onun ispat yükünü taşıyıp taşımaması, sunulacak belgenin ticari ya da başka korumaya değer bir menfaat içerip içermemesi gibi ihtimaller fikri haklara ilişkin ibraz mecburiyetinin sınırlarını çizmektedir. Bir takım "haklı nedenler veya mazeretler" ibrazdan kaçınılabilmekte imkânı yaratabilmekte iken bazı hallerde hukuki dinlenilme hakkı ibrazı engellemektedir. Şu halde belgenin mahkemeye ibrazı herhalde mutlak bir zorunluluk getirmemektedir. İbraz emri, her vakıadaki menfaat dengesi gözetilerek ayrı ayrı verilmelidir.

Özet İngilizce :

The objective of civil judging is to find the material fact. And in order to find the material fact it is required to prove the claims propounded fully. However each claim to be propounded may not be proven with the evidence at the possession of the claimant party. It may be required the documents or even the things under the possession of the other party or any 3rd parties to be presented so that the claims will be proven. And the obligation of the documentation in the civil procedural law provides supports to the substitution of the evidence right at this point. Since the law subjects related to the intellectual and industrial properties are product of an intellectual procedure it is not easy to draw the exact framework. Therefore the obligation of the presentation originated from material laws was stipulated in the laws on the intellectual rights in addition to the obligation of the presentation of the documents defined under the procedural laws. This presentation obligation is of importance in order to define the damages and losses and breaches which are difficult to define and related to the intellectual and industrial rights. The possibilities such as the situation of the party or the third party who presented the document as the subject of presentation, whether he is under any obligation to prove the claims, and whether the document to be presented contain any interest which is worthy of to be protected commercially or in other way draw the boundaries of the presentation obligation related to the intellectual rights. Some of the "rightful reasons or excuses" may lead the avoidance of the presentation obligation while some others may not. In this way, the presentation of the documentation may not be considered as an obligation under any circumstances. The presentation order should be made by considering the balance of interests in each relevant case.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :