Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evli kadının soyadı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yargıtay Tetkik Hâkimi 1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Soyad, belirli bir aileye mensup kişileri, diğer ailelere mensup kişilerden ayırmaya hizmet eden bir tanıtma işaretidir. Soyadının bu işlevsel boyutunun yanında psikolojik bir boyutu da bulunmaktadır. Soyadı üzerindeki hak hem kişiye sıkı surette bağlı olan bir kişilik hakkı hem de herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir haktır. Soyadı, doğumla, seçme ile, idari karar ile, mahkeme kararı ile, evlat edinmeyle ve evlenme ile kazanılabilir. Evli kadının soyadı konusu ise TMK'nın 187. maddesinde düzenlenmiştir: "Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra Nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir". Türk Medeni Kanunu'nda yer alan mevcut düzenlemeye göre kadının, evlenmeyle kocasının soyadını taşıma yükümlülüğünün Anayasa'ya da yer alan eşitlik ilkesine, kadın erkek eşitliği ilkesine, pozitif ayrımcılık ilkesine ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir. Hukuk sistemimizde yıllar içerisinde meydana gelen değişikliklerle Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesinde değişiklik yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmamızda Türk Medeni Kanun'un 187. maddesinin mevcut hali, Anayasaya ve uluslararası hukuka aykırılığı sorunu üzerinde duracağız.

Özet İngilizce :

Last Name is an introducing sign to serve differentiating people from a definite family from people who are members of other families. Besides this functional aspect of last name, there is also a psychological aspect of it. The right on last name is an absolute one both a personal right strictly depending on the individual and also asserting against everyone. Last name can be taken by birth, choice, administrative decision, child adoption, and marriage. The last name of married women in the 187 TMK'nın regulated in Article: "Women are marrying her husband's last name, but the marriage officer will rule on or after the written notice of Population in front of her husband's last name may also use the previous last name. More women using their last name a last name only for the benefit of this right". According to the regulations placed in Turkish Civil Code, it is stated that the obligation for women to carry their husbands' last names is contrary to principle of equality in Constitutional Law, principle of woman-man equality, positive discrimination principle and International Law agreed by Turkey. By means of the changes occurred throughout years in our Law system, it became inevitable to make changes about the 187th article of Turkish Civil Code. This study aims to emphasize the illegality of the existent situation of 187th article of Turkish Civil Code in terms of Constitutional Law and International Law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :