Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevrenin hukuksal yönden korunması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hakim1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanoğlunun doğal bir çevre dışında yaşaması düşünülemez. Çevre insansız yaşar ama insan çevresiz yaşayamaz. İnsanoğlu, biyolojik, fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak içinde yaşadığı çevreden etkilenir. İnsanların sağlığı, çevre sağlığı ile yakından ilgilidir. Çevrenin bir insan hakkı olmasına ve insanlar için bu kadar hayati önem taşımasına rağmen insanlar tarafından artan bir şekilde kirletiliyor olması dramatik bir gerçektir. Ekolojik dengenin bozulması, çevrenin geri dönülmez bir şekilde kirletilmesi, önlem ve tedbirler için çok geç kalınması, insanlar için en büyük tehlikelerden birisidir. İnsanoğlu kendi varlığı ve yaşam kalitesi için eğitimi, etik ve ahlak kurallarını, felsefeyi, yönetim bilimini, sağlık, sosyal ve fen bilimlerini, yasama gücünü ve tüm kaynaklarını çevrenin korunması amacıyla seferber etmelidir. Çevrenin insan için önemi göz önüne alındığında onun korunması için yapılanların son derece yetersiz olduğu kolayca görülebilir. İnsanoğlu ekonomik yatırımlar ile çevrenin korunması arasında makul dengeyi kurmak, korumak ve sürdürmek zorundadır. Bu bağlamda, çevre adaleti ve bilinci, topluma ve bireylere anlatılmalı, yeterli düzeyde yasalar çıkarılmalı ve bunlar etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

Özet İngilizce :

It is unimaginable that human being can not live out of environment. The natural environment can live without man, but people have not survived without surrounding. All human are affected biologically, physically, mentally and psychologically from environment in a sort of way. As a result of mankind‟s health and quality of life related in at close quarters surroundings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :