Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Boşanma davası sırasında eşlerden birinin ölmesi halinde mirasçıların davaya devam etmelerinin usul hukuku bakımından yol açtığı sorunlar

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Usul İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
350
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Medenî Kanunun 181. maddesinin ikinci fıkrası hükmü, 31/03/2011 tarihinde (6217 Sayılı Kanunun 19. maddesiyle) yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, boşanma davası sırasında eşlerden birisi ölmüş olabilir. Madde hükmüne göre, bu halde ölen eşin mirasçılarının davayı devam ettirme hakları vardır. Bu davada mirasçılar sağ kalan eşin boşanma davasındaki kusurunu ispat ederlerse, onun ölen eşine olan mirasçılık durumu sona erecektir. Çalışmamızda Türk Medenî Kanunu'nun 181. maddesinin ikinci fıkrası hükmü, usul hukuku bakımından incelenmektedir. Bu kapsamda, mirasçıların devam ettikleri davanın, yetkili ve görevli mahkemesi, davanın konusu, davanın sebebi, davanın tarafları, tarafların sahip olduğu usulî hak ve yetkiler ve verilen hükmün hukukî niteliği değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Article 181 paragraph 2 of the Turkish Civil Code was amended on March 31, 2011 by the Article 19 of the Act No 6217. According to this provision, in case of a death of one of the spouses during the divorce case, the heirs of the deceased are entitled to the pursue the divorce against the living spouse. If the heirs of the deceased spouse can prove the fault of the living spouse at the instant divorce action, the right of living spouse of being an inheritor to the deceased is to be terminated.In this presentation, Article 181 paragraph 2 of the Turkish Civil Code will be examined from a point of procedure law. In this context, the competent court, subject matter of the case, the cause of action, Parties of the case, procedural right and competences of the Parties and the legal character of the decision rendered at the divorce case pursued by the heirs of the deceased.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :