Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yusuf atılgan’ın hikâyelerinde kent

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Ü. Fen-Ed. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Yusuf Atılgan (1921-1989), hikâyelerini "Bodur Minareden Öte" (1960) başlığı altında kitaplaştırır. Kitap, "Kasabadan", "Köyden" ve "Kentten" başlıklı üç bölümden oluşur. Bu çalışmada kitabın "Kentten" başlıklı üçüncü bölümünü oluşturan "Yaşanmaz", "Atılmış", "Çıkılmayan" ve "Bodur Minareden Öte" isimli hikâyelerdeki mekân unsuru incelendi. Atılgan'ın hikâyelerinde kent, sokaklarıyla kişiler için bir labirenttir. Onlar, kentte durmayan bir kaçış ve arayış içindedirler. Her hikâye ayrı ayrı incelendikten sonra genel bir değerlendirmeye gidildi. Mekân incelenirken hikâyede olayların geçtiği yer, kişilerin sosyal çevreleri ve fizikî ortamları üzerinde duruldu.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Yusuf Atılgan (1921-1989) collected his stories in a book named "Bodur Minareden Öte" (Beyond the Shortie Minaret) (1960). The book consists of three volumes, "Kasabadan" (From the Town) "Köyden" (From the Village) and "Kentten" (From the City). The space element in four stories of the third volume -"Yaşanmaz", "Atılmış", "Çıkılmayan" and "Bodur Minareden Öte"- has been analyzed in this study. In the stories by Atılgan streets of the city set up a labyrinth for the characters. They escape and seek in the city continually. After the stories have been analyzed one by one, the article was concluded to an overall evaluation. The place, milieu and physical environment of the persons have been dwelled on as parts of the space.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :