Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel bir mecmua örneği: çağlayan mecmuası (inceleme - fihrist)

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de kültür ve sanat faaliyetleri genel itibariyle İstanbul merkezli olmuş ve buna paralel olarak belli başlı sanat ve edebiyat dergileri de hep İstanbul’da çıkarılmıştır. Yerel dergi yayıncılığı ise İkinci Meşrutiyet’ten sonra kurulan Türkçü derneklerin faaliyetleri ile başlar ve Cumhuriyet yıllarında Halkevleri’nin kurulmasıyla büyük bir artış gösterir. Çoğu, bu dernekler vasıtasıyla yayımlanan yerel dergiler, yerelden ulusala yükselememiş olsalar da bunların bazıları hem yazar kadroları, hem de ele alınan meseleler açısından İstanbul menşeli dergilerin kalitesini yakalayabilmiştir. Bu dergilerden biri de Çağlayan mecmuasıdır. Bu makalede 1925-1926 yılları arasında Orhan Şâik Gökyay tarafından Balıkesir’de çıkarılan Çağlayan mecmuasının genel bir incelemesi ve fihristi yapılmıştır. İnceleme kısmında, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e sanat ve edebiyat dergiciliği hakkında genel bir değerlendirmenin yapıldığı giriş bölümünün ardından derginin şekil özellikleri, önemi, sanat anlayışı ve yazar kadrosundan kısaca bahsedilerek dergide müstear isim kullanan yazarların listesine yer verilmiştir. Fihrist kısmında ise dergi üzerinde yapılacak çalışmalara kaynaklık edebilmesi için yayımlanmış yazıların sırasıyla yazarları, isimleri, türleri, yayımlandıkları sayı, tarih ve sayfa numaraları yer almaktadır. Dergide müstear isim kullanan yazarların esas isimleri tespit edilmeye çalışılmış, tespit edilebilen isimlere hem müstear isim kullanan yazarlar listesinde, hem de fihristte yer verilmiştir. Bu isimler, fihrist kısmında esas ismin ardından italik olarak yer almıştır. Tespit edilemeyen az sayıdaki müstear isim de olduğu gibi bırakılmış; fakat bu isimlerin kim olabileceği hakkında ipuçlarından yola çıkılarak fikir yürütülmüştür.

Özet İngilizce :

Culture and art activities in Turkey have generally been İstanbul-based and therefore parallel to this fact, the leading art and literature magazines have always been published in İstanbul. Local magazine publishing begins with the foundation of the Turkist associations’ activities after the second constitutional period and during the Republican years, it has shown a massive increase with the foundation of community centers. Although most of the local magazines published by those associations couldn’t have reached to national from local, some of them have reached the quality of the İstanbul-based magazines in terms of their writers and the topics they dealt with. One of these magazines is the Çağlayan magazine. In this article, a general review and index of the Çağlayan magazine which was published by Orhan Şâik Gökyay in Balıkesir during the years 1925-926 is made. In the review part, a general overview of the art and literary magazine publishing from the Reforms to Republic is done and the structural features of the magazine, its art concept, writing staff and the list of the writers who use pseudonyms are mentioned as well. In the index part, in order to be a source for the studies which will be done about the magazine; the writers, names, kinds, publishing numbers, dates and pages of the writings which are in the magazine are stated. The writers who use pseudonyms have been tried to determined and the ones who were determined take part both in the list of the writers who use pseudonyms and in the index part. These names took part in the index section in bold after the real name. Some of the pseudonyms which couldn’t have been identified were left all the same but they were tried to be identified by means of the clues which are about who these people could be.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :