Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“yalnızız” romanında estetik roman unsurları

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Ed. Böl. 1
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Güzelliğin soyut bir kavram olması ve belli bir tarifinin yapılamaması, estetik bilimini kurallar belirleme ve pozitif bilimlerde ortaya konulan doğru ya da yanlış gibi deneysellik sonucu ortaya çıkan yargılar ortaya koyma konusunda zorlamaktadır. Estetiğin bir bilim olarak kabul edilmesi ile estetik, bu öznel yargılardan sıyrılarak evrensel boyutu ile güzeli açıklamaya çalışır. Estetik roman ise kendi türü içerisinde belli bir çerçeve çizerek türünün sınıflandırmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Estetik roman, estetik yargının temelinden duyusallığı çıkararak onun yerine düşünsel kavramları koymayı amaçlamaktadır. Estetik roman, bütün amacı sanatsal bir yapıt ortaya koymaya çalışan yazarın ürünüdür. Bu çalışmada estetik roman ölçütlerinden hareketle Peyami Safa'nın Yalnızız romanındaki estetik unsurları ortaya konmaya çalışılmıştır. Giriş kısmında estetik konusuna açıklık getirilmeye çalışılmış, Birinci kısımda estetik romanın kıstaslarına, İkinci bölümde Peyami Safa'da estetik roman konusuna değinilmiş, son bölümde ise Yalnızız romanının estetik unsurlarına yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Beauty as an abstract concept and not having certain definition has created to difficulties for aesthetic science to apply rules and to define judgement about what is right or wrong based on experiments like positive science. Aesthetic being accepted as a science tries to explain beauty with reference to universal criteria by limiting subjective judgement. Aesthetic novel by defining the boundaries of its own kind aims to classify itself. Aesthetic novel aims to replace sensorial with intellectual concepts of the element of aesthetic. Aesthetic novel is the product of author aiming to produce an artistic work. In this study, we define aesthetic novel elements in Peyami Safa's novel 'Yalnızız' referring to aesthetic novel criteria. In introduction, studies on aesthetic are examined. The elements of aesthetic novel in general will be discussed at the second part and elements of aesthetic novel at the novel of 'Yalnızız' will be examined at the last part.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :