ABDULRAZAK GURNAH’NIN “DESERTION” ADLI ROMANININ POSTKOLONYAL OKUMASI

Öz Sömürgecilik tarihi ve farklı coğrafyalarda sömürgecilik sonrası beliren siyasal ve kültürel oluşumlar belli çağdaş edebi ve eleştirel yaklaşımların ortaya çıkmasına doğrudan etkisini bırakmış tarihsel olgulardır. Özellikle Afrika, Asya ve Karayipler coğrafyasında yetişmiş olan postkolonyal yazarlar, postkolonyal edebiyatın sıkça ilgilendiği kimlik, arada kalmışlık ve sömürgecilik döneminin mirası gibi temaları eserlerinin ana unsurları olarak kullanmışlardır. Postkolonyal dönemin önde gelen isimlerinden Abdulrazak Gurnah Desertion adlı eseriyle benzer konuları kurgusal boyutta değerlendirmiştir. 

Kaynakça

ASHCROFT, Bill, Griffits Gareth & Tiffin, Helen, The Empire Writes Back: Theory and Practice of Post-colonial Literatures, Routledge, New York & London, 2004.

BAUDRILLARD, Jean, Simulations, trans. Paul Foss, Paul Potton & Philip Beitchman, Semiotext(e), USA, 1983.

CESAIRE, Aime, Discourse on Colonialism, trans. Joan Pinkham, Monthly Review Press, New York, 2001.

CHAMBERS, Claire, British Muslim Fictions: Interviews with Contemporary Writers, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2011.

FALK, Erik, Subject and History in Selected Works by Abdulrazak Gurnah, Yvonne Vera, and David Dabydeen, Dissertation, Karlstad University Studies, Karlstad University Press, Karlstad, Sweden, 2007.

FANON, Frantz, Black Skin, White Masks, trans. Charles Lam Markmann, Pluto Press, London, 2008.

FANON, Frantz, The Wretched of the Earth, trans. Constance Farrington, Grove Press, New York, 1963.

GREENBLATT, Stephen, Marvelous Possessions, The Wonder of the New World, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.

GURNAH, Abdulrazak, Desertion, Bloomsbury Publishing, London, 2006.

HELGESSON, Stefan, Review of Subject and History in Selected Works by Abdulrazak Gurnah, Yvonne Vera, and David Dabydeen in Research in African Literatures, Vol. 39, No. 4, ss.161-162.

MEMMI, Albert, The Colonizer and the Colonized, Beacon Press, Boston, 1991.

STEINER, Tina, “Writing “Wider” Worlds: The Role of Relation in Abdulrazak Gur- nah’s Fiction”, Research in African Literatures, Vol. 41, No. 3, Fall 2010, ss. 124-135.