Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xviii. yüzyıl klasik türk edebiyatı: mesneviler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada önce Balasagunlu Yûsuf‟un 1070 tarihinde kaleme aldığı Kutadgu Bilig‟den XVIII. asra kadar olan dönem içindeki mesnevi edebiyatı hakkında kısa bilgi verilerek, her dönemin öne çıkan özelliği vurgulanmıştır. Akabinde XVIII. asır mesnevi edebiyatı kısaca değerlendirilip hüviyeti ortaya konulmaya çalışılmış, özellikle mesnevînin konusunda oluşan değişikliğe dikkat çekilmiştir. Daha sonra mesneviler konularına göre tasnif edilmiş, mesnevîler hakkında bilgi verilmiş, özelliği belirtilmiş ve değeri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca taşıdığı yenilikler dikkatlere sunulmuş ve üzerinde yapılan çalışmalar belirtilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Masnavi is one of the most widely used forms of classical Turkish poetry verse. Both the rhyming couplets formed themselves and to be free in the number of couplets, especially in off-balance as long mesnevi issues are discussed. In this study, we will give knowledge from Kutadgu Bilig which was written by Yusuf Has Hacip than XVIII. century mesnevi literature in the period up to be informed about the short.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :