Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyılda kırşehir’e yerleştirilen nogay muhacirleri (1861-1863)

Yazar kurumları :
Ahi Evran Ü. Eğt. Fak. ĠÖ Böl. Sosyal Bilgiler Öğrt. 1
Görüntülenme :
550
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Nogay adının anlamı, bu adın nereden geldiği açıklanarak Nogay Hanlığı hakkında kısa bilgiler verilmektedir. XIX. yüzyılda Rusya'nın Karadeniz'in kuzeyinde yayılmacı politikası sonucunda Osmanlı Devleti'ne göç eden Nogaylar Adana, Halep, Suriye ve Konya'ya yerleştirilmiştir. Gelen muhacirlerin bir kısmı da o dönemde idari yönden Konya Eyaletine bağlı olan Kırşehir'e iskân edilmiştir. Kırşehir'e gelen Nogayların karşılaştıkları problemler, devletin ve halkın gelen bu insanlara yapmış oldukları yardımlardan bahsedilmektedir. Sonuç kısmında ise günümüzde Kırşehir'de nerelerde yaşadıkları hakkında bilgiler verilmektedir.

Özet İngilizce :

İn this article, the meaning of the name of Nogai, explaining the origin of this name is given a brief description of the Nogai Khanate. XIX. As a result of the expansionist policy of Russia'a Black Sea North of the century, who emigrated to the Otoman Empire Nogais Adana, Aleppo, Syria, and placed in Konya. Some of the refugees from the province of Konya that is connected to the administrative structure of that period have been settled Kırşehir. Kırşehir problems faced by the Nogai, the state and the people have done to these people from the benefits mentioned. Provides information on where they live at the conclusion of the present Kırşehir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :