Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xiv.yy. divan şiirinde aşığın sevgili karşısındaki konumu

Yazar kurumları :
-1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Divan şiiri büyük oranda sevgili etrafında şekillenip gelişmiştir. Şairler tarafından ortak bir değer olarak şiirin merkezine yerleştirilen sevgili karşısında şairin nerede durduğu önemlidir. Bu çalışmada XIV. yüzyılda divan sahibi üç şair (Kadı Burhaneddin, Nesîmî, Ahmedî) incelenerek âşığın sevgili karşısında durduğu yerin ve aldığı tavrın izi sürülmüştür. Bu makaleyle, hemen hemen her beyitte kendisinden söz edilen sevgiliyi tam olarak anlamak ve Divan şiirini doğru yorumlamak için XIV. yüzyılda sevgili karşısında âşığın konumu belirlenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Divan poetry is largely formed and developed around the beloved. It is essential where the poet stands in front of the beloved placed in the centre of the poem by poets as a shared value. In this study, where the lover stands in front of the beloved, and the attitude he takes is traced by studying three poets (Kadı Burhaneddin, Nesîmî, Ahmedî) from the 14th century with divan. In order to understand thoroughly the beloved mentioned nearly in all the couplets and to interpret Divan poetry correctly, where the lover stands in front of the beloved in the 14th century has been the focus of attention.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :