Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye türkçesindeki bilgi kipliği işaretleyicileri üzerine: kesinlik dışılık

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
518
DOI :
Özet Türkçe :

Kiplik dilbilimin tartışmalı kavramlarından biridir. Farklı ölçülere göre farklı tanım ve tasnifleri yapılmıştır. Çeşitli görüşler olsa da iki temel kiplik türü üzerinde görüş birliğine varıldığı söylenebilir. Bunlardan ilki konuşurun önermeye dair bilgi ve güvenine dayanan bilgi kipliği (epistemic modality), diğeri ise konuşurun önermeye dair isteğine dayanan yükümlülük kipliğidir (deontic modality). Bu çalışmada Türkiye Türkçesiyle ilgili olarak bir bilgi kipliği araştırması yapılmıştır. Ġncelemede konuşurun önermeye dair bilgi ve güven eksikliğini işaretleyen işaretleyiciler belirlenmiş ve bu işaretleyicilerin kesinlik dışılık (uncertainty) bildirirken hangi anlamsal çerçeveler için kullanıldığı tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Modality is one of the problematic concepts of linguistics. Various definitions and categorizations are made based on different criteria. Although there are different point of views linguists have agreed on the main kinds of modality. One of them is the epistemic modality which is based on the knowledge and belief of the speaker related with the proposition. The other one is the deontic modality based on the will of the speaker about the proposition. In this study, epistemic modality in Turkey Turkish has been examined. During this study, the markers which point out the lack of knowledge and belief of the speaker on the proposition are determined and the semantic purposes they used for are questioned when they report uncertainty

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :