Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye türkçesinde edatlar üzerine bir bibliyografya denemesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Fen-Ed. Fak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
668
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye Türkçesinde çeşitli konularda birçok bibliyografya çalışması yapılmıştır. Bu çalışma, Türkiye Türkçesinde edatlarla ilgili yapılmış bibliyografyaları içermektedir. Edatlar tek başlarına anlamları olmayan diğer kelimelerle birlikte kullanıldıklarında bir anlam ifade eden kelimelerdir. Edatlar Türkçede kullanılan sekiz kelime türünden biridir. Türkçe kelimelerin içinde edatlar, yardımcı kelimeler sınıfı içinde yer alır. Yardımcı kelime olmaları nedeniyle edatlar, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Edatların kökeni, görevleri, kullanım alanları ile ilgili şimdiye kadar birçok çalışma yapılmıştır. Fakat edatlar konusunda bir bibliyografya çalışması şimdiye kadar yapılmamıştır. Edatlarla ilgili yapılmış çalışmalar, ulaşılabildiği ölçüde, bir araya getirilerek, edatlar bibliyografyası oluşturulmuştur. Bibliyografya seçilirken daha çok edatlar konusunu direkt işleyen çalışmalara yer verilmiştir. Bibliyografya denemesi çalışması edatlarla ilgili süreli yayınlarda çıkmış makaleleri, kongre, kurultay ve sempozyum bildirilerini, yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile kitap hüviyetindeki çalışmaları içermektedir. Bu çalışma, Eski Türkçeden günümüze kadar edatlar konusunu işleyen yayınları içermektedir. Konunun bütünlüğü açısından, Çağdaş Türk lehçeleri ve Türkiye Türkçesi ağızlarında edat konusunu işleyen çalışmalara da yer verilmiştir. Edat konusu üzerinde araştırma yapmak isteyen bilim adamları ve araştırmacıların daha çabuk edatlar bibliyografyasına ulaşmaları için böyle bir çalışma amaçlanmıştır. Çalışmalar yazarların soyadlarına göre sıralanmıştır. Makale ve bildiri isimleri tırnak işareti “...”, içinde verilmiştir, eser isimleri ise italik olarak yazılmıştır. Bu çalışma, Edatlar Bibliyografyası, Taranan Kaynaklar ve Kısaltmalar bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmada toplam 114 bibliyografyaya yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Many bibliographies on various topics was conducted in Turkey Turkish. This study was conducted on Turkey Turkish prepositions include bibliographies. Particles are the words making a sense when used together with other words with no meaning on their own. Particles are one of the eight types of words being used in Turkish. Particles within Turkish words rank as auxiliary word class. Because they are auxiliary words, they have a wide usage area. Several studies have been carried out in respect to the roots, functions and usage area of particles. However, no bibliography study on particles has been done so far. We have created a particles bibliography by gathering, to some extend we can reach, the studies carried out on particles. When choosing bibliography studies have included working more directly to the subject of particles. Bibliography attempt study contains articles published in periodicals, statements of congress, convention and symposium, master and doctoral studies, and books related to particles. This study contains publications discussing the subject of particles from old Turkish to the present day. With regard to integrity of the subject, it was also given place to study discussing particles in Contemporary Turkish Dialects and Turkey’s Turkish Dialects. We aimed at such study to provide more convenient access to particles bibliography for scientists and researchers who want to do research on particles. Studies ordered by the authors last name. Articles and papers names in quotation marks "...", are given in the track of the names are written in italics. In this study, Bibliography, particles scanned resources and constraints sections. The study included a total of 114 given in the bibliography.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :