Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye türkçesinde düz tümleç (nesne)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Siirt Üniversitesi Türk Dili 1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada hakkında çözülmesi gereken birçok sorun bulunan cümlenin yardımcı ögelerinden düz tümleç incelendi. Düz tümleç; düz tümleç terimi, düz tümleç tanımı, yüklem düz tümleç ilişkisi, düz tümlecin aldığı ekler, edilgen cümlelerde düz tümleç, dönüşlü cümlelerde düz tümleç, yüklem tamlayıcı ilişkisi açısından düz tümleç, kelime gruplarında düz tümleç olmak üzere sekiz farklı açıdan ele alındı. Böylece düz tümleç hakkındaki tartışmalı konulara çözüm bulma gayretine katkıda bulunulmaya çalışıldı. Düz tümleç hakkındaki sorunların çözümü için dilciler tarafından ileri sürülen birbirinden çok farklı görüşler bulunmaktadır. Bu çalışmadaki gaye, bu alanda yapılan çalışmalar ışığında düz tümleç hakkındaki sorunların çözümüne yardımcı olmaktır.

Özet İngilizce :

In this study we examined the direct complement of elements of the sentence about which there are lots of problems to be solved. We have discussed the direct complement in eight different ways; direct complement, the definition of term of direct complement, the relationship between verb and direct complement, the suffixes of direct complement, the direct complement in passive sentences, direct complement in reflexive sentences, the direct complement in terms of subordinate relationship, direct complement in word groups. Hence, we tried to contribute the efforts of finding solutions to controversial issues about direct complement. There are a lot different ideas about solving the problems dealing with direct complement put forward by the philologist. In this study our aim is to help the solving problems about direct complement in the light of the studies done in this area

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :