Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye türkçesi doğu grubu ağızlarında şimdiki zaman ekleri

Yazar kurumları :
Fırat Ü. İnsani ve Sos. Bil. Fak. Türk Dili ve Ed. Böl.1
Görüntülenme :
670
DOI :
Özet Türkçe :

Şimdiki zaman kipi fiilin gösterdiği oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda başladığını bildirir. Şimdiki zaman biçimleri Türkçenin ilk dönemlerinden itibaren çeşitli eklerle gösterilmiştir. Doğu grubu ağızlarında da şimdiki zamanı ifade etmek için çeşitli ekler kullanılmaktadır. Bu eklerin bir kısmı ölçünlü dildeki şekillerle aynıdır. Ancak büyük bir bölümü ise ölçünlü dilden farklıdır. Bu bağlamda çalışmamız, Doğu grubu ağızlarında kullanılan şimdiki zaman eklerini tespit etmeyi, tespit edilen eklerin genel Türkçe ile ilgisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The mode of continuous tense indicates the beginning of the occurences, given by a verb. Various suffixes has been used for continuous tense since the earliest period of Turkic. To indicate continuous tense, different suffixes is being used in the Turkey-Turkish East Group Dialects. Some of which is the same with the ones in the substandart language. But most of them is different from the substandart Turkish. In this context, our study aims to identify these suffixes and the relation between general Turkish the suffixes, used for continuous tense in east Turkish dialects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :