Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye cumhuriyeti ile avusturya cumhuriyeti arasında 28 ocak 1924 tarihinde imzalanan dostluk antlaşması, ikamet ve ticaret mukaveleleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı ve Avusturya Macaristan İmparatorlukları I. Dünya Savaşı’nda yenilmiş ve savaştan sonra yıkılıp parçalanmışlardır. İtilaf Devletleri’nin savaşın sonunda Osmanlı Devleti ile imzaladıkları Mondros Mütarekesi’nden sonra işgale uğrayan Anadolu’da, İtilaf Devletleri’ne karşı bir milli mücadele başlamış ve başarıya ulaşmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Avusturya Macaristan İmparatorluğu’ndan ise Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya devletleri doğmuştur. Sınırları oldukça küçülen ve zayıf bir hale gelen Avusturya Devleti önce cumhuriyet ilan etmiş sonrasında ise Almanya’ya bağlanma kararı almıştır. Fakat İtilaf Devletleri bu birleşmeyi kabul etmemiş ve Avusturya yoluna tek başına devam etmek zorunda kalmıştır. Bundan sonraki dönemde siyasi ve ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşayan Avusturya, II. Dünya Savaşı öncesi Almanya tarafından ilhak edilinceye kadar istikrarsızlıktan kurtulamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti 28 Ocak 1924 tarihinde İstanbul’da bir dostluk antlaşması ve ikamet ve ticaret sözleşmeleri imzalamışlardır. Bu antlaşma ve sözleşmeler iki devlete ve bu devletlerin vatandaşlarına oldukça avantajlı durumlar sağlamış ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri’nin baskısı ile ilişkileri kesilmiş olan iki ülkeyi yeniden birbirine yaklaştırmıştır.

Özet İngilizce :

Defeated in World War I, the Ottoman Empire and the Austro-Hungarian Empire collapsed and were dissolved. A national struggle against the Allies was launched in Anatolia invaded after the Armistice of Moudros signed between the Allies and the Ottoman State, and this struggle came to fruition. The Republic of Turkey was established on October 29, 1923. The Austro-Hungarian Empire was broken into the separate countries of Austria, Hungary, Czechoslovakia, and Yugoslavia. Becoming weaker within its shrunken borders, the Austria was proclaimed as a republic, and decided to join Germany. However, the Allies rejected this union, and forced Austria to stand alone. Suffering big political and economical problems for the following period, Austria could not recover from instability until its annexation by Germany before World War II. The Republic of Turkey and the Republic of Austria signed a treaty of friendship, and trade and establishment agreements on January 28, 1924 in Istanbul. The treaty and agreements ensured both these two states and their citizens very favorable conditions, and reestablished their relationship that was severed by the pressure of the Allies after World War I.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :