Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Ü. Kâzım Karabekir Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl. 1, Gaziosmanpaşa Ü. Eğt. Fak. Türkçe Eğt. Böl.2
Görüntülenme :
530
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı Türkçe eğitimi alanında yazılmış yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimeleri incelemek ve tematik olarak gruplandırmaktır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışma, 2005-2010 yılları arasında Türkçe Eğitimi alanında yazılmış 335 yüksek lisans tezi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Listelenen anahtar kelimeler, tematik olarak gruplandırılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkçe eğitimi alanında yazılmış olan yüksek lisans tezlerinin yalnızca temel dil becerileriyle ilgili olmadığı; edebiyat, öğretmen yeterliliği, çocuk edebiyatı, ders kitabı incelemesi konularında da çalışıldığı anlaşılmıştır. Temel dil beceriyle ilgili olan yüksek lisans tezlerine bakıldığında çalışmaların okuma ve yazma alanlarında yoğunlaştığı, konuşma ve dinleme alanlarının ise ihmal edildiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine and group thematically keywords in graduate dissertations written in the Turkish education. Meta-analysis method was used in research. The study was carried out on 335 graduate dissertations written between 2005-2010 in the field of Turkish education. The data werw collected from document analysis technique. Keywords listed by researcher was studied to group thematically. As a result of the study, it was understood that not only related to basic language skills but also literature,, teacher competence, children literature, textbook review were studied in the field of Turkish education. Looking at the master's thesis on the basic language skills, it was seen that studies were concentrated in the field of reading and writing; areas of speeking and listening were neglected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :