Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen niteliklerine yönelik görüşleri

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, KTÜ Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen niteliklerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, 2009–2010 akademik yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 150 (82 erkek, 68 kadın) son sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmen niteliklerine yönelik görüşleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Öğretmen Adaylarının Öğretmen Niteliklerine Yönelik Görüş Anketi’ ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarının, öğretim sürecinde etkili olan öğretmen niteliklerine yönelik olumlu düzeyde görüşe sahip oldukları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to determine the Turkish teacher candidates’ views about teacher qualifications. Research sample consists of 150 (82 male, 68 female) teacher candidates teaching in fourth class Ataturk University Kazım Karabekir Education Faculty Turkish Education Department in 2009-2010 academic year.Research’s data about teacher qualifications collected with ‘Teacher Candidates’ Views About Teacher Qualifications Survey’ developed by researchers.. Data analysed with SPSS 11.5 programme. At the end of the study it has been found that Turkish teacher candidates have positive views about teacher qualifications.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :