Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The reflection of cultural heritage of ottoman empire to everyday life as a popular culture product

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Uzman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi2
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

In today’s consumption society, many different products become popular in everyday life. When analysing popular culture in the frame of “everyday life” term, it can be seen that longing for the past in modern life influences everyday life. Ottoman Empire has influenced today’s Turkish society in many different aspects. We have recently faced with that influence reflecting in various fields of everyday life. The magnificence that reflects to the everyday used objects, jewelleries, clothes, spaces etc. as an extension of the strength Ottoman Empire has, come into prominence as an important element used to affect these consumers. Information belonging especially to the rising period of Ottoman takes place in “best sellers” lists of many booksellers today. Another field, that takes attention as much as books about Ottoman Empire, is movie-television. After books, movies and serials that take place in our everyday life, space names can be given as an example to Ottoman Empire traces. These products and spaces in the appearance of cultural heritage of Ottoman are commoditized as popular culture products. In this study, the reflection of Cultural heritage of Ottoman Empire to everyday life as a popular culture product is analysed with examples in the frame of Lefebvre’s perspective to “everyday life”. 

Özet İngilizce :

Günümüz tüketim toplumunda gündelik hayat içinde pek çok farklı ürün popülerleştirilmektedir. Popüler kültürü, “gündelik hayat” kavramı çerçevesinde incelerken, modern zamanda geçmişe duyulan özlemin gündelik hayatı etkisi altına aldığı görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu, günümüz Türk toplumunu farklı pek çok açıdan etkisi altına almaktadır. Son dönemlerde bu etki gündelik hayatın farklı alanlarına yansıyarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun sahip olduğu gücün bir uzantısı olarak gündelik hayatta kullanılan eşyalara, takılara, giysilere, mekâna vb. unsurlara yansıyan ihtişam, bu tüketicileri etkilemek için kullanılan önemli bir öğe olarak ön plana çıkmaktadır. Osmanlı kültürel mirasının görünümü niteliğindeki bu ürünler ve mekânlar birer popüler kültür ürünü olarak metalaştırılmaktadır. Bu metalar Osmanlı kültürünün mirasçısı olan Türk toplumunda gündelik hayatın tüketim nesneleri haline gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle yükselme dönemine ait bilgileri bugün birçok kitapçının “çok satanlar” listesinde yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nu konu alan kitaplar kadar dikkat çeken diğer bir alan ise sinema- televizyon alanı olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü yansıtan tüketim ürünleri de temel ihtiyaçlardan ziyade, statü tayin eden ihtiyaçlar içinde değerlendirilmektedir. Kitaplar, sinema ve dizilerin ardından gündelik hayatımızda yerini alan Osmanlı İmparatorluğu izlerine mekân isimleri de örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada, Lefebvre’in “gündelik hayat”a bakış tarzı ekseninde Osmanlı kültürel mirasının popüler kültür ürünü olarak gündelik hayata yansıması güncel örneklerle analiz edilmeye çalışılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :