Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarsus ve çevresinde sağaltma ocakları ve bunlara bağlı uygulamalar

Yazar kurumları :
NevĢehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi 1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Türk halk kültürü içinde halk hekimliğinin ve bu çerçevedeki uygulamaların önemli bir yeri vardır. Türk kültürünün temel taşlarından birini oluşturan bu uygulamalar, Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınmış, birtakım değişme ve gelişme göstererek günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Eski Türk inançlarının izlerini taşıyan sağaltma ocakları ve bunlara bağlı uygulamalar, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi, Tarsus ve çevresinde de yaygın olarak devam etmektedir. Makalemizde, ilk olarak Tarsus ve çevresinde "ocak" veya "ocaklı" olarak kabul edilen kimselerin özellikleri ve "ocak" geleneğinin ne şekilde sürdürüldüğü konusunda bilgi vereceğiz. Daha sonra sağaltma ocakları ve bunlara bağlı uygulamaları tanıtıp, yapısal ve işlevsel özellikleri bakımından değerlendireceğiz. Son olarak da "ocak" olarak adlandırılan kimselerin yaptığı bu uygulamaların eski Türk inanç sistemiyle ilişkisini açıklamaya çalışacağız.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Folk medicine and its applications have great importance in Turkish popular culture. These applications that compose a keystone for Turkish culture were carried from Middle Asia to Anotalia and they have obtained till today by undergoing some changes and development. Sanatoriums and their applications that bear the trace of old Turkish believes commonly proceed in and around Tarsus like many other places in Anatolia. In this article, first of all, we will inform about some people named "ocak" or "ocakli" in and around Tarsus and how this custom is maintained.Afterwards, we will introduce sanatoriums and their applications and evaluate them in terms of their stuructural and functional features. Finally, we will try to explain the relations between these applications that were performed by someone called "ocak" and old Turkish belief system.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :