Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tampon mekanizmadan siyasal aktörlüğe hemşehri dernekleri

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi 1
Görüntülenme :
919
DOI :
Özet Türkçe :

Bireyler, çıkarlarını daha kolay elde etme adına grup halinde hareket etmeyi seçerler. Oluşan grupsal yapılar, demokratik yaşamda bireyler kadar önemli aktörlerdir. Bu yapılar, kır ve kent ortamında farklı biçimde ortaya çıkarlar. Kırsalda cemaatsel nitelikteyken, kentte biçimsel yapılar söz konusudur. Bu iki yapı arasında özellikle göçe bağlı olarak geçişler de yaşanır. Göçle başlayan geçişler, kentte yaşayan ancak kentli olmayan bir toplumsal yapı ortaya çıkarır. Bu yapı, sanayi öncesi ve sonrası kent özelliklerini içinde barındıran “geçiş halindeki kent” kavramıyla tanımlanır. Geçiş kentlerinde yerini alan göçmenler, bir yandan kentin bir parçası olmaya çalışırken, diğer yandan birçok ikilemle karşı karşıya kalırlar. İkilemi çözerek kendi değerleriyle kentlileşmelerini sağlayacak “tampon mekanizmalar” keşfetmişlerdir. Kırsalın kentli sürümü olarak keşfedilen bu yapılar, yaşanan değişim karşısında göçmenlerin sığınağı olmuşlardır. “Hemşehrilik”, tampon işlevi yerine getiren ilişkiler bütünüdür. Hemşehriliğin kurumsallaşmasının sonucu olarak ortaya çıkan biçimsel yapı ise “hemşehri dernekleri”dir. Hemşehri dernekleri, ilk kurulduklarında hemşehriler için sadece tampon işlevi görmüşlerdir. Ancak, farklılaşan amaçlarıyla birlikte, kentin bir parçası olmaya başlayan hemşehrileri, ortak çıkarlar etrafında toplayan işlevler yüklenmişlerdir. Bu bağlamda, bir çıkar grubu gibi hareket etmeye başlayarak, çıkarlarını elde etmek için özellikle seçimlerden başlayarak siyasetle ilişki kuran ve başta partiler olmak üzere siyasal süreçleri etkileyen “siyasal aktör” görünümü kazanmışlardır. Hatta bugün, özel çıkarları da aşarak “sivil toplum kuruluşu” anlayışıyla çalışmalar yaptıkları da söylenebilir. Kısacası, hemşehri dernekleri, günümüzde “tampon mekanizma”lıktan demokrasiye katkı yapabilecek potansiyele sahip bir “siyasal aktör” konumuna gelmişlerdir. 

Özet İngilizce :

People choose to act in group in order to derive personal benefits more easily. These group structures are as important as individual in democratic life. They occur in different ways in rural and urban life. While there are informal congregational structures in rural life there are formal structures in urban life. There are shifts between these two structures especially depending on immigration. This shift which begins with immigration creates a social structure which is not urbanized but lives in urban. This structure is defined with the term “transit city” which includes features of city before and after industry. Migrants who take their place in transit cities try to be the part of city on one hand while confront various dilemmas on the other hand. They have discovered buffer structures which enable them to be urbanized together with their own values and solve the dilemma. These structures which are discovered as urban version of rural have been shelter of migrants against this alteration. Informal “citizenship” is the whole relationship which serves as buffer. “Hometown Associations” are the formal structures which emerged as a result of citizenship becoming institutionalized. Hometown associations functioned only as buffer for citizens in the beginning when they were founded. However, together with the changing purposes, they have undertaken functions which gather citizens who become a part of city around common interests. In this sense, they started to act like an interest group and had the profile of “political actor” which influence political processes primarily parties and have relations with politics starting with the votes. It can even be said that, exceeding their private interests, they carry out studies with the perception of “non-governmental organization”. In short, today hometown associations have shifted from “buffer mechanism” towards a “political actor” that has potential to make contribution to democracy. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :