Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2013 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sultan birinci mahmud dönemi (1730-1754) islahat hareketleri

Yazar kurumları :
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

XVIII. yüzyılın önemli padişahlarından birisi olan ve 1730-1754 yılları arasında 24 yıl hükümdarlık yapan Sultan I. Mahmud döneminde yapılan ıslahat hareketlerinin incelendiği bu araştırma, genel anlamıyla bir toplumun modernleşme sürecinin önemli bir aşamasına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Buna göre XVIII. yüzyıla kadar geleneksel yapısını muhafaza ederek, Avrupa’da hâkim olan Osmanlı Devleti herhangi bir değişim ihtiyacı hissetmemiştir. Ancak ekonomik, siyasal, kültürel ve teknik alanlarda gelişen Avrupa devletleri, bu yüzyıla gelindiğinde Osmanlı’ya karşı askeri zaferler kazanmaya başlayınca, devlet içinde bulunduğu durumu sorgulamaya başlamıştır. Özellikle Lâle Devri ile birlikte başlayan batının üstünlüğünü kabul etme anlayışı, Sultan I. Mahmud döneminde devam ettirilerek, askeri alanda başta olmak üzere Batı tarzlı ıslahatlar yapılmıştır. Sultan I. Mahmud’un 24 yıllık saltanatı boyunca yaptığı bu ıslahat çalışmaları sayesinde devlet önemli ölçüde toparlanmış ve dönemi boyunca önemli askeri başarılar kazanılmıştır. Yine İstanbul’un imarına özel bir önem veren Sultan I. Mahmud döneminde yapılan mimari faaliyetler ile şehir mamur hale getirilmiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı Osmanlı tarihinin önemli bir dönemine damga vuran Sultan I. Mahmud döneminin anlaşılması için sadece askeri ve siyasi olayların bilinmesi yeterli değildir. Bunun yanı sıra döneme ait ıslahat ve değişim hareketlerinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışma bu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışmada ıslahatların nedenleri ve genel özellikleri üzerinde durulmuştur. Temel amaç yapılan bu faaliyetlerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerini tespit ederek, sonraki reformculara tesirini belirlemektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research of the reform movements performed during the era of one of the important rulers of XVIII. Century, Sultan I. Mahmud who ruled for 24 years between 1730 and 1754, basically aims to shed light on an important stage in the modernization of a society. According to this, the Ottoman Empire who dominated Europe kept its traditional structure until the XVIII. Century and did not feel the need to change. However, when the European nations that developed in economic, political, cultural and technical fields began to win battles against the Ottomans, the state began to question the situation it was in. The understanding of accepting the superiority of the west which started especially with the Tulip Era was continued during the reign of Sultan I. Mahmud and western reforms were made particularly in the military field. Thanks to these reforms that Sultan I. Mahmud continued during his 24 year reign, the state recovered significantly and recorded important military victories during his era. Again during the rule of Sultan I. Mahmud, with his special emphasis on the reconstruction of the city, Istanbul flourished with the architectural activities conducted during his time. For all these reasons, in order to understand the era of Sultan I. Mahmud which marked a period in the Ottoman history, knowing the military and political events of this time is not enough. The reform and transformation movements of the era have to be known as well. This study has been prepared along these goals and objectives. In the study, focus has been on the reasons and general characteristics of the reforms. The basic idea was to identify the effects of these movements on the Ottoman State and their imprint on the next reformists. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :