Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sărbăn ahmed dįvănı nda melămįilik

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Sarban Ahmed 16. yüzyıl şair Melami şeyhlerindendir. Şeyhi, İsmail Maşukî'nin tarikat inançları yüzünden öldürülmüş olması, Sarban Ahmed'in devlet otoritesi tarafından takip ediliyor olması, tarikatın yer altına çekilerek faaliyetlerini yavaşlatması sonucunu doğurmuştur. Sarban Ahmed, müritlerinin tarikat inançlarını devam ettirmek için şiirlerini kullanmıştır. Divan şiiri nazım biçimiyle yazdığı şiirlerinde melamet temasını işlemiştir. Bu çalışmada, Divan şiirinin anlam sınırları çerçevesinde Sarban Ahmed şiirlerindeki Melamilik anlayışını tespit etmeye çalıştık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Sarban Ahmed is one of poet melami sheik in the 16th century. Since his sheik İsmail Masuki died and his follow up by state, cause to slow up activity of tariqat. Sarban Ahmed use to poems that contiued to faith tariqat of disciples. He process to theme of melamet, when write to form of ottoman poetry. We look for concept of melamet to Ahmed Sarban's poems that inside to meaning borders of ottoman poetry.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :