Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spiritüalizm, materyalizm ve fantastik üzerine farklı bir hüseyin rahmi gürpınar anlatısı: ölüler yaşıyor mu?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bahçeşehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Hüseyin Rahmi Gürpınar, fantastik ve doğaüstü unsurlardan romanlarında sıkça yararlanır. Materyalist dünya görüşüne inanan, bu görüşü romanları aracılığıyla savunan, halka yaymaya ve empoze etmeye çalışan Hüseyin Rahmi, cin, peri, şeytan, dirilen iskeletler, geri gelen ruhlar gibi doğaüstü unsurları ve bu unsurların neden olduğu durumları aslında hep bu tarz doğaüstü ve bilinemez güçlerin olmadığını kanıtlamak için kullanmıştır. Yazar, seslendiği "cahil" kitlenin dikkatini doğaüstü ve fantastik sayesinde romanlarına çekerek, onları aydınlatmayı hedefler. Yazarın romanlarının sonu daima "gerçekçi" bir şekilde biter, romanları materyalist dünya görüşünün ruhçuluk karşısındaki zaferiyle sonuçlanır; akıl, mantık ve bilim doğaüstü gibi görünen her şeyi alt eder, fantastiği ortadan kaldırır. Ancak bu romanların içinde biri, Ölüler Yaşıyor mu? Hüseyin Rahmi‟nin benzer konulu romanlarından ayrılır ve Hüseyin Rahmi‟nin düşünsel ve edebi yaşamı açısından bir ilke işaret eder. Bu makalenin amacı Hüseyin Rahmi‟nin ruhçu dünya görüşüyle de empati kurmaya çalıştığı ve "gerçekçi" değil, "fantastik" türde yazmış olduğu Ölüler Yaşıyor mu? adlı romanı üzerine, benzer konulu diğer romanlarıyla da karşılaştırmalı olarak ayrıntılı bir inceleme sunmayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Hüseyin Rahmi Gürpınar, often benefits from the fantastic and the supernatural elements in his novels. He believes in materialist world view and through his novels he advocates it and attempts to impose and spread his views to the public. In his novels, there are many supernatural elements such as the jinn, fairy, devil, resurgent skeletons, returned souls etc. and the situations caused by these supernatural elements. By using these, his aim is always to prove that in the reality there are no such supernatural things and unknowable forces. In his point of view, these supernatural and fantastic forces, situations and atmosphere, because of their attractiveness, help him to enlighten "uneducated" people. The end of his novels is always in a "realistic" way and the materialist worldview prevails to the spiritualism. The reason, logic and science become superior to other things seem to be supernatural and they eliminate the fantastic. However, among the similar topical novels, one of them, Ölüler Yaşıyor mu? can be located as different because it points out the uniqueness in terms of the intellectual and the literary aspect of Hüseyin Rahmi. Thus, the aim of this article is to present a detailed and comparative analysis of Ölüler Yaşıyor mu? which can be evaluated as "fantastic genre", not the realistic and in which the author tries to show empathy with the spiritual world view.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :