Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sözlü kültür- sözlü tarih ilişkisi bağlamında niş türküleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihî süreç içersinde yaşanan olaylar, insanların zihinlerine kazınır ve sözlü üretim repertuarını teşkil eder. Bu üretim sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkan türküler; savaşları, göçleri, kıtlıkları kısacası insanı etkileyen her türlü olayı konu edinerek tarihî akış içerisinde, sonraki nesillerin dikkatine sunar. Sözlü kültür-sözlü tarih ilişkisi diye adlandırılan bu disiplinler arası ilişki, bahsi edilen sözel üretimlerle tarihî belgeler arasındaki bağı irdeler. Böylelikle resmî tarihin yanı sıra halkın belleğindeki tarih dikkatlere sunulur. Bu durum bir taraftan tarihî olayları daha iyi anlama şansı sunarken öte taraftan tarihî olayların bizzat içerisinde olan insanların duygularını –türküler, destanlar vb. vasıtasıyla- anlaşılmasını sağlar. Çalışmanın konusunu oluşturan türkülerin yakıldığı vilayet olan Niş, yaklaşık beş asır boyunca Osmanlı idaresinde bulunmuştur. Bu süreç içerisinde gerek uzun zamandır Balkanlarda bulunan Türk boylarının folklorik üretimleriyle gerekse kolonizatör dervişlerin çabalarıyla Türk kimliği bu bölgede kaybolmamıştır. Bu çalışmada Türklere yurtluk etmiş olan Balkanlardaki Niş vilayeti ile ilgili tarihe tanıklık eden insanların yaktıkları türküler sözlü tarih bağlamında ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Occurances in history are memorized and form the verbal story of humanity. Folk culture, which arises as a result of this memorization is a powerful event. The relation between dyciplines, which we call verbal culture and verbal history, studies the connection between verbal production and historical documents. By this way – beside the official history – the memorial history is established. While this case, in one way, provides us a chance to get the historical events in a better manner, on the other hand supporting us to understand the emotions of people who lives in that events personally through the folks and legends. Niš, which we will focus on during our studies, was under the Ottoman administration for five centuries. During this period, both because of folkloric activities of Turks living in that area and by the effort of colonizator dervishes; Turkish culture flourished in the area. Also in our study, we will discuss the people who witnessed the province of Niš and the Balkan Turkic effect on the region.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :